NORDEN. I Norge överväger man nu att införa ett förbud mot tiggeriet – ett fenomen som fått sig ett stort uppsving i Norden de senaste åren. Detta menar dock en svensk professor inte är en lösning på problemet.

— Man sopar problemen under mattan och risk finns att tiggarna tar sig till Sverige istället, säger professor Hans Swärd om Norges planer på att förbjuda tiggande.

På vilket sätt utländska tiggare är Norges problem att lösa från första början förklarar professorn inte.

Ett av problemen som Swärd ser om Norge förbjuder tiggare är att Sverigedemokraterna i Sverige kan gynnas av det.

— I Sverige finns det ingen stark opinion bland riksdagspartierna att förbjuda tiggeri, det är bara SD som förespråkar det. Men kommer många tiggare hit kan opinionen snabbt vända, säger han och fortsätter:

— Ju fler länder som förbjuder tiggeri, desto större risk är det att de tar sig till Sverige.

Tidigare har bland annat Danmark, Nederländerna och Storbritannien förbjudit tiggeri.

Källa:
”Länderna skyfflar tiggarna mellan sig”


  • Publicerad:
    2015-01-25 17:30