DEMONSTRATION. Motståndsrörelsens kommande demonstration i Fredrikstad förbjuds av rädsla för våldsamma motdemonstranter, skriver den norska polisen i ett brev till Motståndsrörelsen.

Nordiska motståndsrörelsen mottog idag besked från polisdistrikt Øst om att organisationens planerade demonstration i Fredrikstad den 29 juli förbjuds.

Det grundlagsvidriga beslutet grundas bland annat på att det förväntas många motdemonstrationer och att dessa kan locka till sig våldsamma individer och grupperingar.

Efter förnyad genomgång av ärendet har polisen beslutat att förbjuda arrangemanget i enlighet med polislagen § 11 tredje stycket samt polisdirektivet § 8-5. Polis kan i enlighet med bestämmelsen förbjuda att arrangemang genomförs när ”det finns anledning att frukta att det kan förorsaka allvarlig störning av den allmänna ordningen eller den lagliga framfarten”.

I nästa stycke meddelar polisen att det inte är Motståndsrörelsen man oroar sig för, utan våldsamma meningsmotståndare:

I ordinarie media likväl som på sociala medieplattformar har det aviserats ett stort antal motdemonstrationer som tillsammans har potential att locka ett stort antal människor till Fredrikstad. I samband med polisens arbete har det framkommit konkret information som visar på att det finns en överhängande risk för organiserade ordningsstörningar och potentiellt våldsamt motstånd från enskilda grupper av motdemonstranter.

Motståndsrörelsens grundlagsstagdade rätt att demonstrera ska alltså upphävas och demonstrationen förbjudas eftersom att kriminella vänsterterrorister kan orsaka våldsamheter, ordningsstörningar, skadegörelse och upplopp.

Haakon Forwald, ledare för Motståndsrörelsen i Norge, kommenterar saken kort på Frihetskamp:

— Ett möte med både advokat och polis kommer att ske inom loppet av några dagar, så vi får vänta och se utfallet av det. Med bakgrund av det kommer vi att fatta ett beslut om vad vi kommer att göra. Sista ordet är inte sagt!

På den norska tidningen Verdens Gang (VG) går att läsa att polisen öppnar för att demonstrationstillstånd kan komma att ges vid ett annat datum:

I ett svar till en läsare skriver VG:

Det stämmer att polisen i distrikt Øst endast har satt förbudet till den 29 juli. Polismästaren har meddelat VG att de är i dialog med Nordiska motståndsrörelsen och att rörelsen kan ansöka om att hålla demonstration vid en annan tidpunkt.

På vilket sätt en demonstration vid ”en annan tidpunkt” skulle fungera bättre än den 29 juli utifrån polisens ursprungliga invändningar framgår dock inte.

Nordfront kommer att följa utvecklingen i Norge och uppdatera med mer information under dagen.

Ursprungligen publicerat på Frihetskamp.


  • Publicerad:
    2017-06-16 10:45