INRIKES. Nordfront har under helgen fått in nya uppgifter från förra veckans händelse där dockor hängdes upp utanför kommunbyggnader.

I den förra uppgiften stod det att ”Nationalsocialistiska kommittén” hade utfört handlingen. Under helgen har det kommit in nya uppgifter till Nordfront. I mejlet bifogas en bild och ett uttalande som ska ha lämnats på platserna. Då allmänintresset har varit stort angående händelsen väljer Nordfront att publicera texten i sin helhet utan att för den skull ta ställning till innehållet.

Folkförrädare!

Denna varning riktar sig till alla politiker i kommunfullmäktige som
genom ord och handling verkat för förintelsen av vita svenska folket.
Att aktivt arbeta för massinvandring av araber, asiater, afrikaner och
andra främmande raselement till Sverige är folkförräderi.

Du som med vetskap har agerat fientligt mot ditt eget folk, för egen
vinning eller på grund av förkärlek gentemot andra rasfrämmande folk,
kan försäkra dig om att du kommer att ställas inför rätta i en svensk
folkdomstol när det nationella motståndet har tagit makten.

Och straffet för folkförräderi är *döden genom hängning*.

Sverige av idag är ett mångkulturellt helvete där våra kvinnor våldtas,
rånas och mördas av hänsynslösa främmande gäng. Sprängningar och
dödsskjutningar är vardagsmat och drogförsäljningen som förgör den
svenska ungdomen har ökat lavinartat. Polisen står handfallen och har
varken nog med resurser eller manskap för att tackla problemen.
Sjukvården går dessutom på knäna och våra äldre som har byggt detta land med sina händer behandlas som skräp.

DU som folkfientlig politiker är högst ansvarig för denna katastrofala
situation vår nation befinner sig i!

Folkförrädarna kommer att hängas, rasfrämlingarna kommer att skickas
hem, lag och ordning kommer att återupprättas och vi kommer att ersätta
den nuvarande ”demokratin” med en nationalsocialistisk stat när vi har
gripit makten.

Tills dess bör du, som har svikit ditt folk, betänka ödet som väntar
dig. Folkets vrede skall bli din slutgiltiga dom!

//Kommittén för det nationella motståndet.


  • Publicerad:
    2019-11-18 20:35