ANTIRASISM. Vänsterextremisten Dennis Miraballes som häktats efter ett politiskt attentat mot en kvinna i Västerås var också närvarande vid den riksomtalade konfrontationen i Kärrtorp.

I flera decennier har extremvänstern bedrivit mötesstörande verksamhet mot sina meningsmotståndare. Det trotskistiskt inriktade partiet Rättvisepartiet socialisterna, syndikalisterna Sac, Ung vänster och andra på pappret fredliga vänstergrupper har många gånger stått sida vid sida med vänsterextrema våldsverkare i Afa och Revolutionära fronten.

Medlemmar kan ofta vara dubbelanslutna eller glida i det politiska landskapet, från sällskap med vänsterextrema våldsverkare till en oskyldig fasad som exempelvis vänsterpartister.

Nätverket Linje17 innefattar vänsterextrema våldsverkare.

Nätverket Linje17 innefattar vänsterextrema våldsverkare.

Kärleksbanden mellan vänsterextrema våldsverkare och påstått fredliga vänstergrupper har varit starka genom åren. Det är en relation som man från ömse sidor verkar vara måna om att vårda. Det är först när någon börjar tala öppet om relationen som det kan bli problematiskt. Vänsterpartiet valde exempelvis att utesluta Markus Allard, ordförande för Ung vänster i Örebro län, efter att han uttryckt sympatier för Revolutionära fronten.

Båda läger av våldsverkare och förment fredliga vänstergrupper förstår ofta de taktiska fördelarna med att dölja relationerna där en välbeprövad metod är att gemensamt ingå i paraplyorganisationer och så kallade nätverk. På så vis behöver ingen ta direkt ansvar för händelser som är svåra att moraliskt försvara.

Nätverket ”Linje17” är ett aktuellt exempel som fått mycket uppmärksamhet efter konfrontationen i Kärrtorp mellan vänsterextrema våldsverkare och aktivister från Svenska motståndsrörelsen. Demonstationen i Kärrtorp som arrangerades av Linje17 innefattade officiellt vänsterextrema våldsverkare och det var just denna grupp som hamnade i konfrontation med Svenska motståndsrörelsens aktivister.

I mediastormen som följde efter händelsen i Kärrtorp spreds en helt annan bild om att fredliga demonstranter med barn och pensionärer hade angripits. Om teve, radio och tidningar låtit sig manipuleras av fantasifulla efterhandskonstruktioner från Linje17 eller själva valt att krydda händelsen går det att spekulera kring.

Det fanns barn i Kärrtorp, men inte främst för att demonstrera med Linje17. Bland annat var det en dansuppvisning med barn i biografen Reflexen. En realistisk beskrivning av situationen har spridits i en text på nätet med rubriken ”Oberoende vittne från förra demonstrationen Kärrtorp”:

”Nu skriver pressen om barnfamiljer, men av demonstranterna var det bara ett fåtal som hade barn med sig, och jag såg en 5-åring som stod med ett plakat med överkorsad hakkors. Den stora gruppen barn fanns alltså inne på bion och hade inte ett skit med detta att göra alls.”

Det förekom också vissa undantag där journalister lyfte fram de vänsterextrema våldsverkarnas koppling till Linje17. DN skrev i en ledare att

”…bland de vanliga, fredliga demonstranterna i Kärrtorp förra söndagen fanns en inte obetydlig grupp från den våldsbejakande Revolutionära fronten och vänsteranarkisterna i Afa närvarande med sina svarta fanor.”

En av dessa vänsterextrema våldsverkare i Kärrtorp var Dennis Miraballes som nyligen häktats för attentat riktat mot en kvinna, Anna i Västerås. Anna har fått utstå återkommande attentat från vänsterextrema våldsverkare för att hon vägrar att ställa upp på vänsterextremisternas samhällssyn.

Jag vill härmed koppla nätverket Linje17 till attentaten som skett mot Anna i Västerås samt många andra hembesök och attacker på meningsmotståndare som begås av era våldsverkande kollegor. Det är inga oskyldiga pensionärer och fredliga familjer med barnvagnar som bedriver den här typen av terrorism.


  • Publicerad:
    2014-02-10 15:47