SEXUALISERING AV BARN. Polen stoppar liberal sexualundervisning för barn då man bland annat inte vill lära ut onani till småbarn. EU-parlamentet har därför röstat igenom ett fördömande av Polen som påstås inte leva upp till de ”mänskliga rättigheterna”.

Experter som under två workshops utformade ramverket för sexualundervisning i EU, där småbarn ska läras att onanera. Foto: Federal Centre for Health Education.

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade 2010 ett ramverk för sexualundervisning där de även rekommenderade hur undervisningen för barn bör gå till i Tyskland och Europa.

Ramverket är tänkt att fungera som riktlinjer för hälsomyndigheter och beslutsfattare i Europa.

I ramverket, som heter Standards for Sexuality Education in Europe, rekommenderas att små barn som är 0-4år ska läras om ”onani i tidig barndom” och det finns också förslag om hur man kan hjälpa barnen att förstå: ”det undermedvetna eller naturliga sättet att lära ut och lära sig om sexualitet kan kompletteras genom ett aktivt sätt att lära ut och informera”.

För att stoppa onaniundervisningen för småbarn så samlade initiativtagaren Pro-Prawo do Życia (för rätt till livet) in 265 000 underskrifter till namninsamlingen ”Stop pedofili”. Därmed togs förslaget upp till debatt och den 13 oktober röstades det igenom i den polska riksdagen.

Beslutet gör att den som i en yrkesmässig relation uppmanar eller förespråkar att en minderårig ska ha samlag eller annan sexuell aktivitet riskerar upp till tre års fängelse:

Polens beslut upprörde EU-parlamentet där 471 EU-parlamentariker den 21 oktober röstade för att fördöma det polska ställningstagandet, då man anser det strider mot de ”mänskliga rättigheterna”.

I en protest skriver EU-parlamentarikerna:

Sexuell hälsa är fundamentalt för den övergripande hälsan och välmåendet för individer, par och familjer, den sociala och ekonomiska utvecklingen av samhällen och länder, och tillgången till god hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, är en mänsklig rättighet

I EU:s riktlinjer understryks också betydelsen av sexuell utbildning, framför allt för flickor och ”unga HBTQ-personer”, som tros bli ”särskilt påverkade av ojämlika könsnormer och mest sårade av bristen på sexuell utbildning”.

Den polska regeringen slår dock fast att lagförslaget är till för att skydda småbarn från pedofili och understryker att övrig sexualundervisning inte kommer att påverkas.

— Den här lagen handlar inte om några problem med utbildning. Den förhindrar förespråkandet av pedofili säger Beata Kempa, företrädare för Lag och Rättvisa.

Liberal sexualundervisning förekommer också i England, där sex-åringar fått råd i skolan att röra sina privata delar ”i sängen och i duschen”, vilket fått föräldrar att protestera mot sexualiseringen av små barn.

Källa:
Polen stoppar onaniundervisning för småbarn – får EU att se rött


  • Publicerad:
    2019-12-18 11:30