SPRÅKBRUK. Det omstridda och könsneutrala ordet hen kommer från och med nästa år att finnas i Svenska Akademins ordlista.

Sven-Göran Malmgren, huvudredaktör för Svenska Akademins Ordlista, uppger att det könsneutrala ordet hen nu har bivit ett etablerat ord som fyller en funktion och därför kommer att bli en del av det svenska språket på allvar.

— Vi har följt ordets utveckling i fem år och det är ingen dagslända utan det blir mer och mer etablerat, uppger han.

Malmgren menar vidare att ordet inte längre är så omstritt som det var i början och att det annars inte hade utgjort något hinder för att ta upp ordet i ordlistan:

— Jag tror att det kanske är mindre kontroversiellt nu än tidigare. Och även om det är kontroversiellt är det ingen anledning för att inte ta med det.

Ordets betydelse uppges bli benämningen på en person när könet inte har någon betydelse, men ordet kommer även att kunna användas för ett odefinierat ”tredje kön” menar man.

— Det finns de som varken ser sig som män eller kvinnor och där kan det vara ett bra ord, menar Malmgren.

Enligt huvudredaktören introducerades ordet hen redan på 60-talet, men då inte som en benämning på ett ”tredje kön”. För att få vara med i Akademins ordlista måste ordet vara vanligt förekommande och helst användas i hela landet, något som nu uppenbarligen är fallet.

— Hen uppfyller de villkoren. Jag använder det inte själv men har inget emot det, säger Malmgren.

Källa:
”Hen” kommer med i SAOL


  • Publicerad:
    2014-07-29 18:00