UTRIKES. FN rapporter att över 200 massgravar har upptäcks i de tidigare IS-kontrollerade områdena i Irak. I gravarna finns kvarlevorna efter tusentals människor – såväl kvinnor som barn, äldre och irakiska soldater.

Terrorrörelsen Islamiska staten (IS) efterlämnade över 200 massgravar i Irak, enligt uppgifter från FN. Massgravarna är koncentrerade till fyra provinser i de norra och västra delarna av landet, nära gränsen till Syrien.

FN uppskattar antalet kroppar som begravts i massgravarna till mellan 6 000 och 12 000, men det exakta antalet är svårt att fastställa. I sin rapport kallar FN massgravarna för ett resultat av en omfattande kampanj av systematisk våld som ”kan uppgå till krigsmord, brott mot mänskliga rättigheter och folkmord”.

FN-organet Unami varnar för att fler massgravar kan komma att hittas och manar irakiska myndigheter att bevara kvarlevorna så att offrens familjer kan begrava dem.

IS utropade 2014 ett så kallat kalifat, det vill säga en stat utifrån dess extremt stränga tolkning av islam, i de områden som gruppen kontrollerade i Irak och Syrien. IS har under perioden 2014-2017 avrättat tusentals civilpersoner i kalifatet, framför allt kristna och shiamuslimer.

Källa:
FN: Över 200 massgravar har upptäckts i Irak


  • Publicerad:
    2018-11-07 11:20