SAMHÄLLE. En ny undersökning visar att 75 procent av männen och 52 procent av kvinnorna är emot att man skall tvinga bolag att ha en jämnare könsfördelning i styrelserna.

Länsförsäkringar har i en ny undersökning frågat 2000 svenskar om vad de anser om kvotering till bolagsstyrelser. Resultatet kan ses i nedanstående diagram där frågeställningen löd: ”Anser du att en könskvotering är ett bra sätt att få in fler kvinnor  i svenska bolagsstyrelser?”

läns

I Sverige har media frekvent spridit bilden av att jämställda styrelser är positiva för företagens lönsamhet. Norge tillämpar sedan 2006 kvotering till sina bolagsstyrelser vilket innebär att börsnoterade bolag tvingas ha minst 40 procent kvinnor i styrelsen. En amerikansk utvärdering om vilken effekt denna lag fått visar dock annat.

De två amerikanska ekonomerna Kenneth Ahern och Amy Ditmar studerade lagens effekt på en rad företagsekonomiska utfall och presenterade sina resultat i tidsskriften Quarterly Journal of Economics.

Slutsatsen visade tydligt att företagens värde påverkades negativt i och med kvoteringslagen. Förutom att själva värdena på företagen minskades minskade även företagens lönsamhet och kostnadseffektivitet.

Dessutom fick lagen till följd att företag som helst önskade att vara börsnoterade inte längre valde att vara det, vilket ofta skedde till en betydande kostnad. Efter att lagen blivit tvingande fanns endast 70 procent av de börsnoterade företagen kvar på börsen jämfört med innan.

Läs mer om undersökningen HÄR.

Källa:
Tre av fyra män är mot kvotering


  • Publicerad:
    2014-11-17 19:10