POLITIK. Pär Öberg har lämnat in en motion om att kommunfullmäktigemötena i Ludvika borde spelas in och sändas på kommunens hemsida. Nordfront har varit i kontakt med Öberg.

Pär Öberg håller föredrag i Dalarna.

Pär Öberg håller föredrag i Dalarna.

Pär Öberg, Svenska motståndsrörelsens presstalesman och medlem i organisationens riksråd, har i egenskap av kommunpolitiker nu lagt fram en motion som föreslår att mötena i Ludvika kommunfullmäktige ska sändas via webben. Detta för att underlätta för medborgarna att följa lokalpolitiken så att de kan fatta informerade beslut när det är val.

Motionen inleds på följande sätt:

En förutsättning för folkstyre är att folket får objektiv information som underlag för sina val. Dagens medieklimat där några få ägare kontrollerar i princip all media skapar en skev verklighetsbild. I denna informationsmonopolsituation är det mycket viktigt att folket får ta del  av oredigerad information. Det är viktigt både för yttrandefriheten och för strävan mot ett sant folkstyre.

Kommunstyrelsen har ett år på sig att hantera motionen och framför sedan ett förslag utifrån motionen till kommunfullmäktige som kommunfullmäktige får ta ställning till.

Nordfront har varit i kontakt med Öberg och ställt några frågor om motionen:

Kan du kortfattat förklara syftet med motionen?

Det är ju helt enkelt att de ska börja lägga ut debatten från kommunfullmäktige på internet. Så att det når ut till en större publik.

Tror du att motionen kan gå igenom? Den var ju ändå rätt så politiskt neutral.

Jag tror att man av principskäl kommer rösta ner den, men att man ändå kommer att börja webbsända mötena så småningom.

Har du fler motioner planerade?

Ja.

Kan du gå in på vad dessa handlar om?

Nej, jag vill hålla dem lite för oss själva tills vidare. Många konkurrerande kommunpolitiker läser på Nordfront.

Nordfront tackar Pär Öberg för intervjun.

Läs hela motionen HÄR.


  • Publicerad:
    2015-04-21 15:54