MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Pär Öberg, Motståndsrörelsens representant i Ludvika kommunfullmäktige, klev i måndags upp i talarstolen för att presentera de senaste två motionerna som han har lämnat in. Nordfront var på plats.

öberg ludvika 2015-10-19 2

Den första av de två motionerna som Pär Öberg presenterade var ”Inför möjlighet att lämna in medborgarförslag”. I dagsläget kan inte Ludvika kommuns invånare lämna in några medborgarförslag på grund av att det anses vara för resurskrävande att gå igenom alla förslag som lämnas in. Öberg lyfter däremot fram vikten av att låta kommunens medborgare göra sin röst hörd. I motionen skriver Öberg bland annat följande:

En förutsättning för att politiker ska ta kloka beslut är att de har god kontakt med de folk de är utsedda att styra över. Karriär och genomförande av dunkla agendor får aldrig gå före ansvarstagande för folk och framtid.

Den andra motionen var ”Åtgärder mot utbrett tiggeri i kommunen”. Öberg förordar i motionen att Ludvika kommun bör stoppa det organiserade tiggeriet. I motionen skriver Öberg bland annat följande:

I många kommuner i Sverige har tiggeri blivit ett problem. Att det främst är organiserade ligor är nu känt och i kölvattnet av tiggeriet följer annan kriminell verksamhet. Nyligen aktualiserades problemen i Högfors i Ludvikas grannkommun (Ljusnarsbergs kommun) där dessa organiserade ligor bland annat har konfiskerat en fastighet.

[…]

Nordiska motståndsrörelsen tycker att det är viktigt att medborgare i Ludvika kommun kan känna sig trygga. Att medvetet locka hit kriminellt organiserade ligor skapar otrygghet och merkostnader för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande Maria Strömkvist (S) påpekade strax innan presentationerna påbörjades att i många kommuner görs inte presentationer av motioner längre men att möjligheten kommer att finnas kvar tills vidare i Ludvika kommun. Efter det var Strömkvist tydlig med att inga utsvävningar fick förekomma under presentationen.

I och med att Ludvikaborna i dagsläget inte får lämna in förslag till kommunen har Öberg erbjudit sig att ta emot förslag för att sedan framföra dem som motioner om de är vettiga. De Ludvikabor som har något förslag som de skulle vilja att det tas upp i kommunfullmäktige kan höra av sig till Öberg på par.oberg@nordfront.se.

Läs hela motionerna:
Åtgärder mot utbrett tiggeri i kommunen
Inför möjlighet att lämna in medborgarförlag


  • Publicerad:
    2015-10-21 00:28