LUDVIKA. Motståndsrörelsens Pär Öberg talade på årets första kommunfullmäktigemöte. ”För oss är det självklart att man inte ställer Brunnsvik till förfogande för den cyniska massinvandringsindustrin.”

Måndagen den 26 januari hölls årets första möte i kommunfullmäktige. Nordfront fanns på plats för att rapportera om händelsen. Även ”kommunistimmitatören” och DT-journalisten Jens Runnberg var närvarande.

Huvudpunkten för sammanträdet var huruvida Ludvika kommun ska förvärva anläggningen Brunnsvik eller inte. Politiker från Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Vänsterpartiet debatterade för ett köp av Brunnsvik medan högersidan var mot att kommunen skulle köpa anläggningen.

Hela debatten var som en pajkastning och det enda partierna talade om var huruvida kommunen eller privata intressen kan få lönsamhet i fastigheterna i Brunnsvik.

830

Brunnsvik i Ludvika.

Sverigedemokraterna var för att kommunen skulle köpa Brunnsvik med motiveringen att de inte vill att Brunnsvik blir en flyktingförläggning med flera hundra flyktingar. En flyktingförläggning med kanske 800 flyktingar skulle slå hårt mot skola, vård och omsorg i kommunen.

Pär Öberg talar i kommunfullmäktige.

Därefter var det Pär Öbergs tur att gå upp och förklara Motståndsrörelsens syn på kommunens eventuella köp av Brunnsvik. I filmen nedan förklarar Pär Öberg att man absolut inte bör ställa Brunnsvik till förfogande för den cyniska massinvandringsindustrin och i förlängningen globalistiska sionister som vill förgöra vårt folk.

Samtidigt satt Jens Runnberg från DT och twittrade. Att han inte uppskattade Öbergs närvaro var uppenbart.


Resultatet av debatten blev att ärendet återremitteras och tas upp igen vid ett annat tillfälle.

Nordfront bevakar ärendet och återkommer.


  • Publicerad:
    2015-01-29 09:00