RELIGION. Påven prisar judarna för att de behållit sin tro trots den påstådda förintelsen. Han menar även att judendomen är kristendomens ”heliga rötter”.

Påven Francis prisade judarna och höjde dem till skyarna i ett brev till Eugenio Scalfari, en italiensk ateist som startat den liberala tidningen ”La Repubblica”. Brevet fick Scalfari som svar på sina frågor om tro och religion riktat till påven. Brevet publicerades i onsdags i Scalfaris egen tidning.

I brevet Scalfari inledningsvis skall ha skrivit till påven frågar han vad de kristna skall svara ”sina judiska bröder” angående det heliga förbund de påstås ha med ”gud”: ”vad ska vi säga till våra judiska bröder om det löfte de fått av Gud: Har allt kommit till intet?” Vad han då syftar på är att judarna skall vara guds utvalda folk. Påven menar i sitt svar att vi måste höja judarna till skyarna för att införliva ”guds” löfte till dem: ”Vi har återupptäckt att det judiska folket fortfarande för oss är den heliga rot från vilken Jesus uppstod.”

Påven skriver även att han ofta införlivar judarna i sina böner och ofta ifrågasatt gud, ”speciellt när mitt sinne mindes den fruktansvärda upplevelsen de utstått under Förintelsen”. Fortsättningsvis svarar han även Scalfari att: ”Vad jag kan säga till dig, med aposteln Paulus, är att Guds trohet till ett nära förbund med Israel aldrig misslyckats och att genom de fruktansvärda prövningar judarna fått utstå det senaste århundradet har de behållt sin tro på Gud. Och för detta, ska vi aldrig vara tillräckligt tacksamma.”

Påven Francis skriver fortsättningsvis i sitt brev till Scalfari att judarna är en förebild för kristna och att ”en kristen kan inte vara antisemit”. För att vara en god kristen menar han att man måste ”förstå judisk historia och judiska traditioner”.

Källa:
Pope: Judaism Is the ’Holy Root’ of Christianity


  • Publicerad:
    2013-09-14 17:10