SOSSEFASONER Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har stulit formuleringar från ett gammalt tal av Olof Palme i en debattartikel om ”rasism”. Detta menar Fria Tider som granskat texten.

När Sveriges nya statsminister Magdalena Andersson (S) nyligen presenterade sin nya regering var Peter Hultqvist (S) en av Stefan Löfvens gamla statsråd som fick fortsatt förtroende som försvarsminister.

Redan under Löfvens tid var Hultqvist ifrågasatt som försvarsminister, då han av många uppfattas som okunnig och inte särskilt begåvad.

I februari var det många som reagerade på hur dåligt han hanterade en debatt om så kallad rasism med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Under den livesända debatten sågs försvarsministern bland annat skaka okontrollerat samt läsa direkt ur ett manus.

Men redan 2017 backade Hultqvist från att debattera med Ludvika-politikern Pär Öberg (NMR) i samband med ett första maj-firande i Falun. I efterhand beskrev han till och med Öbergs inbjudan som ett ”hot”.

Plagierade floskler?

När Hultqvist återigen gett sig in i debatten om rasism, denna gång i form av en debattartikel på den socialdemokratiska webbsajten rorelsen.substack.com, anklagas han för att ha stulit både formuleringar och idéer av Olof Palme. Detta enligt Fria Tider som jämfört Hultqvist debattartikel ”Om humanismen faller så öppnas barbariets portar” med Palmes anförande ”Vi och utlänningarna” från 1965.

Fria Tider skriver:

Peter Hultqvist varnar i sin nya debattartikel för att "barbariets portar" öppnas om "humanismen faller" och "rasismen" får fritt spelrum.

Både dispositionen och flera formuleringar är dock i själva verket hämtade från anförandet "Vi och utlänningarna" som den då nyutnämnde infrastrukturministern Olof Palme höll i Sveriges Radio på juldagen 1965.

Precis som i Palmes tal konstaterar Hultqvist i inledningen till sin debattartikel att svenskar berömmer sig med att vara fördomsfria och toleranta, men att det tyvärr inte är så enkelt.

Man tar upp flera exempel där Hultqvist i något modifierad form kopierat Palme:

Palmes ”Grumliga rasteorier har aldrig funnit fotfäste” blir exempelvis i Hultqvists text ”Rasteorier som till sin karaktär är grumliga och intellektuellt sett svåra att förklara har inte fått fotfäste”.

De både S-männen konstaterar båda också att detta beror på ”egna misslyckanden” och ”rädsla”.

”En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra” i Palmes anförande blir i Hultqvists debattartikel ”En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra”.

När Palme fortsätter med ”Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen – på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken” skriver Hulqvist ”Men det är skamligt enkelt att ta till när någon ska försätta sig i en bättre position i förhållande till andra”.

Fria Tider noterar även att båda texterna frekvent använder begreppet ”allas lika värde”, som dock inte sticker ut särskilt mycket idag även om det var ovanligt under Palmes tid. Ordet ”nedrigheter”, som återfinns mycket i båda texterna, är däremot inte ett ord som återfinns ofta i den moderna politiska debatten.