INRIKES. Polisen har just nu ute en enkät där de vill ha hjälp från allmänheten om vad man vill att de ska ”prioritera” framöver. Syftet säger de vara för att få underlag till en ny ”strategisk inriktning”, eftersom de uppger sig ”vilja jobba med rätt saker”.

I en landsomfattande enkät vill polisen ha in synpunkter från allmänheten om vad man anser är ”det viktigaste som polisen ska arbeta med”. Svaren från enkäten ska sedan användas som underlag när polisen ska skriva ihop en ny ”strategisk inriktning” för hur de ska arbeta framöver, med fokus på år 2024.

Enkäten innehåller bland annat frågor om hur man upplever hur polisen hanterar olika brottsområden i dag, vilket förtroende man har för polisen och hur man vill att polisen ska kommunicera. Polisen vill även att man berättar hur man själv kan tänka sig att ”engagera sig för att bidra till polisens arbete”.

Polisen påstår i och med detta att de alltid har som mål att ”hela tiden bli bättre”. De uppger vidare att ”de vill jobba med rätt saker” och därför vill de ha medborgarnas åsikter för att försöka lista ut vad dessa saker är.

Det finns även planer på att lägga ut enkäten på polisens hemsida och bor man i Örebro man kan även fylla i den på Örebropolisens expedition. Senast den 24 januari vill polisen ha svar på enkäten.

Källa:
Polisen vill ha input om vad man ska syssla med


  • Publicerad:
    2018-01-07 21:15