ALVESTA. Polisutredningen kring våldtäkten i Alvesta är nu avslutad. Enligt åklagaren ska det inte finnas något som tyder på tvång, våld eller hot. Men det finns fortfarande oklarheter och ärendet går nu vidare till socialtjänsten.

grönkulla

Enligt åklagaren Anna-Karin von Schoultz har det inte framkommit något som tyder på att den minderåriga flickan i Alvesta har blivit utsatt för tvång, våld eller hot. Polisens utredning är nu avslutad och ärendet ska nu överlämnas till socialtjänsten.

— Utredningen från polisens och åklagarens del är avslutad och syftet med det vi hittills har gjort är uppnått. Det här är ju ingen brottsutredning som syftar till att binda någon till ett visst brott, utan det handlar om att försöka klargöra ett påstått händelseförlopp, säger Schoultz.

Huruvida flickan ska ha utsatts för ett sexuellt övergrepp vill dock åklagaren inte svara på utan hänvisar till sekretessen.

— Det kan jag inte kommentera, själva utredningen är ju sekretessbelagd, säger hon.

Utredningen ska inte ha gett svar på alla frågor och man ska inte ha kunnat fastställa hela händelseförloppet.

— Inte riktigt, det är klart att det finns en del frågetecken kvar… Men jag vill verkligen passa på att vara tydligt med att det alltså inte på något sätt har kommit fram någonting som tyder på vare sig våldsanvändning, någon tvångssituation eller något hot, menar Schoultz.

Åklagaren menar även att det inte ingått någon läkarundersökning i utredningen. Dock ska en läkarundersökning ha gjorts enligt flickans pappa. Varför undersökningen inte ingått i polisens utredning framgår inte.

— Vi har varit hos polisen och haft förhör, vi har varit hos en barnläkare. Det är inte så att jag ljuger om detta, har han sagt till tidningen Fria Tider.

En annan pappa, vars dotter går på Grönkullaskolan, har uppgett att afrikanen som ingått i polisens utredning tidigare har tafsat och utsatt även hans flicka för sexuella trakasserier.

Källa:

Åklagaren: ”Inget tyder på tvång, våld eller hot”


  • Publicerad:
    2015-11-26 18:50