ALVESTA. Åhörare samlades i Alvesta kommunfullmäktige i protest mot hur kommunen agerade när en minderårig flicka våldtogs av en neger på Grönkullaskolan. Kommunfullmäktige körde över Sverigedemokraterna och åhörarna genom att inte ta upp frågan och flytta den till nästa fullmäktige.

Thalia

Under en lördagskväll i oktober antastades två svenska flickor i mellanstadiet på ett disko på invandrartäta Grönkullaskolan i Alvesta kommun i södra Småland. En av de utsatta flickornas far försökte förgäves få skolan att vidta åtgärder, men möttes av likgiltighet – och anklagelser om ”rasism” från hans sida.

grönkulla

Efter händelsen ska skolans biträdande rektor bland annat ha sagt att ”barn är barn och pojkar är ju pojkar, de drivs av sin nyfikenhet och det händer mycket i kroppen”. Dagen efter trakasserierna på diskot blir en av flickorna indragen i en buske och våldtagen.

Total nonchalans från kommunens politiker
Flera politiker i fullmäktige, däribland Thomas Johnsson (M) och Per Ribacke (S), har visat total nonchalans för våldtäkten. Johnson har till och med dristat sig till att mena att våldtäkten i själva verket är en ”ryktesspridning”. I en insändare i Smålandsposten skrev han att rykten sprids i syfte att skapa oro och osäkerhet.

Thomas Johnson till vänster och Per Ribacke i mitten.

Thomas Johnson till vänster och Per Ribacke i mitten.

”På Facebook, Flashback och på tvivelaktiga internetsidor, har det skapats en förfalskad bild av Alvestas skolor med syfte att skapa oro och osäkerhet i vårt samhälle”, menade Johnson i sin insändare trots att en läkare har fastslagit att en våldtäkt faktiskt har skett.

Flickans pappa har reagerat kraftigt på Johnsons agerande och menar att han i sin roll som politiker tror sig vara allsmäktig.

— Det är så fruktansvärt kränkande att denne Thomas Johnsson uppger sig vara allsmäktig och döma över polis, läkare och föräldrar, sa pappan under en intervju med tidningen Fria Tider.

Tystas ner i kommunfullmäktige
Idag klockan 18.30 sammanträdde kommunfullmäktige i folkets hus på Allbogatan i Alvesta. Ett femtiotal åhörare hade samlats för att protestera mot kommunens agerande efter våldtäkten på Grönkullaskolan. Även Sverigedemokraternas Benny Johansson hade för avsikt att under kvällen lyfta frågan. Polisen var också på plats då de hade blivit ditringda för att bevaka mötet.

Fullmäktige

Redan när ordföranden inledde kommunfullmäktiges möte var han mycket noga med att tala om för åhörarna att de absolut inte hade någon rätt att yttra sig under mötet. Skulle någon ändå göra det skulle de bli avvisade från lokalen, detta i syfte att skydda ”demokratin” menade han.

Ordföranden fortsatte sedan att beskriva den senaste tiden som ”turbulent” och menade att det ”förekommit ryktesspridning” på bland annat sociala medier. Han fördömde även de ”allvarliga hot” som allmänheten riktat mot personer inom kommunens verksamhet och menade att det är ”oacceptabelt” och ett ”angrepp mot demokratin”.

Ordförande

Benny Johansson hade under mötet för avsikt att ställa frågan om Grönkullaskolan har en bra arbetsmiljö för eleverna, och utveckla kring det. Han blev dock nekad att ta upp frågan med hänvisning till att Socialtjänsten för närvarande utreder våldtäkten som skett på skolan och att svar på frågan kommer att lämnas under nästa kommunfullmäktigemöte den 15 december. Konstigt nog fanns dock Alvesta kommuns säkerhetsansvarige Per Hermansson på plats vilket indikerar att frågan troligtvis skulle ha tagits upp.

En irriterad åhörare ställde sig då upp och frågade hur länge kommunen tänkt att mörka våldtäkten och blev då bryskt påmind om att han inte har någon rätt att yttra sig. Åhöraren valde då att tala om för Alvestas politiker att han inte tänkt att lyssna på deras dravel och lämnade därför lokalen under applåder från de andra åhörarna.


Åhörarprotesten från en rakryggad Alvestabo går att se nitton minuter in i klippet.

Fortsättning följer
Om Alvesta kommun kommer att erkänna sina misstag under nästa kommunfullmäktige återstår att se. Men redan under dagen publicerades en artikel på kommunens hemsida där man åter igen menar att informationen som florerar på både sociala medier och nyhetstidningar är direkt felaktigt och att man har agerat korrekt.

”Kommunen har agerat helt i enlighet med vad den ska göra. I den stund som man fick information om händelsen så agerar man. Händelsen polisanmäldes. Det innebär att polisutredning pågår”, menar Kristiina Kosunen Eriksson som är kommunchef i Alvesta kommun.

Trots att händelsen ska ha blivit polisanmäld av kommunen tvingades dock den minderåriga flickan att gå kvar på samma skola som gärningsmannen och det var först efter att någon den 8 november krossat 24 fönsterrutor på Grönkullaskolan som gärningsmannen flyttades och kommunen sammankallade till möte.

Nordfront följer utvecklingen.


  • Publicerad:
    2015-11-24 22:36