Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Folkförrädarna: “Det går inte stoppa moskébygget”

Av Robert Berg, 2017-01-16
robert.berg@nordfront.se

ALVESTA. Ett femtiotal personer hade samlats i kommunhuset för att protestera mot det planerade bygget av en moské. Kritiken haglade från flera håll men kommunens svar var att man inte kunde stoppa köpet av marken där moskén ska byggas.

MoskeAlvestamini

Klicka för större karta över området.

Det är föreningen Välgörenhets Organisationernas Allians Kaukasus som köpt upp mark av kommunen i närheten av det mångkulturella lägenhetsområdet Rönnemyr. På platsen planerar man nu att bygga en moské och ett så kallat kulturcentrum.

Det har även tidigare hållits ett informationsmöte i frågan där kommunens politiker ställts mot väggen. Eftersom kommunen själva har valt att inte informera allmänheten om planerna skedde nu även detta möte på initiativ av en av de boende i närheten av den plats där moskén planeras att byggas.

Mötet, där främst personer boendes på Hattvägen bjudits in, hölls i en liten sal i kommunhuset som när mötet startade klockan arton var helt fullsatt.

AlvestaKommun

Bland de politiker som deltog på mötet fanns bland andra Kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Thomas Haraldsson och Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Thomas Johnsson. Johnsson har tidigare gjort sig ökänd för att, bland andra kommunpolitiker i Alvesta, ha förringat den uppmärksammade våldtäkten på en 11-årig flicka på Grönkullaskolan i slutet av 2015.

Känner sig överkörda och lurade
De kommuninvånare som samlats på mötet kände sig överkörda av kommunen och flera menade bland annat att kommunen undanhållit informationen om att man sålt mark till Tjetjener för ett framtida moskébygge. Det var redan den första augusti förra året som tjetjenerna i föreningen Välgörenhets Organisationernas Allians Kaukasus förvärvade strax över 9000 kvadratmeter tomt av kommunen. Trots att kommunen vetat om vad som planerats att byggas på marken valde man att inte gå ut med informationen offentligt. Till sitt försvar menade politikerna under kvällen att några bygghandlingar ännu inte lämnats in och att det först då skulle finnas skäl att berätta om planerna.

Den planerade moskén fanns därför inte heller med på kommunens översiktsplan den 22 augusti 2016, detta trots att tomten då redan sålts och att man i alla fall inofficiellt kände till planerna. Enligt en av mötesdeltagarna ska kommunen till och med ha nekat honom att hämta ut köpehandlingar i syfte att mörka affären.

Allmänheten påpekade flertalet gånger under mötet att kommunens politiker måste ha förstått hur ett moskébygge skulle tas emot av Alvestaborna och att det skulle finnas en stark opinion emot planerna.

— Lyssna på opinionen! Är ni dumma i huvudet, tänk lite! Ni kör över folket, sa en av mötesdeltagarna som stod på sig.

— Avgå!, ropade en annan.

Kritik med olika utgångspunkt
Kritiken kring det planerade moskébygget kom från flera olika håll. Bland annat pekade de flesta på problem med trafik och värdeminskningar på fastigheter. Många kunde alltså inte ta bladet från munnen.

Men bland andra invånare lyftes allvarligare konsekvenser med en moské fram. En man boendes alldeles intill den nu sålda tomten undrade hur han ens skulle våga låta sina barn röra sig utomhus i och med de våldsamheter som skett kring moskéer ute i Europa. En annan lyfte fram det faktum att moskéer är en rekryteringsbas och sambandscentral för flera islamska terrorgrupper.

Andra rädslor som lyftes fram var hur muslimer från orter som Ljungby, Värnamo och Jönköping kommer att söka sig till det redan av mångkulturen drabbade Alvesta när moskén är färdigställd.

Kommunens säkerhetsansvarige, Per Hermansson, vägrade svara på invånarnas frågor kring hur säkerheten kommer att se ut framöver.

— Med den här stilen som många har här så svarar jag inte på en jävla fråga, sa han.

Inte heller Kommunstyrelsens ordföranden Per Ribacke gav ett svar på frågan utan låtsades som om det inte skulle förekomma något hot mot invånarna.

Kommunen uppmanades under mötet att häva köpet av tomten, något man menade att man inte kunde göra. En av de boende menade då att det kan vara ett problem ibland när vi svenskar byggt ett samhälle med lag och ordning, men att man inom samma ramar kan överklaga bygglovet istället.

Invånarna efterlyste även ett öppet möte för alla kommuninvånare, något Ribacke meddelade att man inte tänkt att hålla. Många frågor lämnades obesvarade och många var mer irriterade när de gick än när de kom. Men fler kritiska röster kommer att höjas kring moskébygget, som alldeles nyligen kom till allmänhetens kännedom.


  • Publicerad:
    2017-01-16 21:30