RYSSLAND. I en intervju gör den ryske presidenten Vladimir Putin rasmedvetna uttalanden och uppmanar européer att bevara sin kultur.

Den ryska nyhetssajten Russa Insider har intervjuat Vladimir Putin om dennes inställning i olika geopolitiska frågor och Rysslands position i mitten av Väst och Asien. I intervjun menar presidenten att vita befinner sig i minoritet i världen och den vita, kristna populationen i USA också är i minoritet till följd av massinvandringen.

”Bara titta på vad som händer i världen. Indien, vår granne i väst, har en befolkning på 1,2 miljarder och Kina har en befolkning på 1,5 miljarder. Förenta staterna fortsätter att ta emot mer och mer invandrare och dess vita kristna population är nu, så vitt jag förstått det, i minoritet.”

Putin säger vidare att världen genomgår dramatiska globala förändringar och att han ”inte säger att det är vare sig bra eller dålig”, men tycks samtidigt mena att Ryssland egentligen inte borde genomgå denna globala förändring.

”Du säger att Ryssland är ett vidsträckt område, vilket det också är – från dess västra till östra gränser är det ett eurasiskt område. Men beträffande kultur, språk, språkgrupper och historia är det otvivelaktigt ett europeisk område, som bebos av människor från denna kultur.”

Denna europeiska kultur är något som borde bevaras enligt den ryske presidenten.

”Jag säger detta för att vi måste bevara allt detta för att kvarstå som ett betydelsefullt center i världen.”

I slutet av den del av intervjun som Russia Insider publicerat tycks dock Putin mena att det geografiskt vidsträckta område som utgör Ryssland, med sina många och talrika etniska minoriteter vid sidan av den europeiska kulturen, bör kvarstå som en mångetnisk nation men att kulturerna ska bevaras.


  • Publicerad:
    2017-10-19 20:06