Världen har förärats nya visdomsord från Israels ”grand old rabbi”, den åldrige Ovadia Yosef. Med tydliga rasistiska utlåtanden, återger Yosef en djupt inrotad tankegång inom judendomen.

Rabbinen Ovadia Yosef är inte vilken jude som helst. 90-åringen är den nu i livet äldste religiöse auktoriteten i Israel. Som en av få erkända läromästare i tolkning av Halakha (det klassiska rättssystem, vilken är normgivande för alla judar oavsett religiös tradition) åtföljs Yosefs förmaningar och råd av miljoner judar över hela världen. Till detta kommer att han under tio år besatt posten som sefardisk chefsrabbin i Israel. Trots sin pension från ämbetet, är Yosef i dag den högste andlige ledaren för det israeliska regeringspartiet Shas.

Yosef är således ingen obskyr ”extremistrabbin”. Han besitter tvärtom ett avgörande inflytande. Och då inte enbart över de israeliska judarna – utan över hela den samlade världsjudendomen. Rabbinens anvisningar kan inte viftas bort som motsvarande en källarbaserad mullahs. Yosefs betydelse blottläggs ytterligare genom hans förtroliga möten med Tony Blair och Ariel Sharon.

Gojer ska tjäna judar
Trots att det finns en väl inrotad tradition av censur inför den icke-judiska omvärlden i Israel, har den israeliska pressen under de senaste åren börjat lätta på förlåten. Vad som tidigare bara skrevs om på hebreiska (och därmed oförståeligt för oss icke-judar) publiceras emellanåt av israeliska nyhetsorgan öppet på engelska.

Om detta innebär en verkligt ”progressiv” utveckling hos tidningar som Hareetz`s och Jerusalem Post, eller om det enbart är ett led i en traditionsenlig chutzpah, är mindre intressant. Jerusalem Post publicerade nyligen utdrag från en av Ovadia Yosefs predikningar, vilken behandlade frågan om varför Gud skapat icke-judar, ”gojer”:

”Gojerna är födda endast för att tjäna oss [judarna]. Utan denna uppgift har de ingen plats på jorden”.

”Varför behövs gojerna? De kommer att arbeta, de kommer att plöja, de kommer att skörda. Vi kommer att sitta som en Effendi [herrar] och äta. Det är därför gojerna skapats.”

”För gojerna gäller samma som för vilken person som helst – de kommer att dö, men [Gud] ger dem längre liv. Varför? Tänk dig att någons åsna skulle dö, då skulle denne förlora pengar. Denna [gojen/åsnan] är hans [judens] tjänare. Det är därför gojerna får ett långt liv, för att göra nytta åt judarna.”

Tillsammans med Barbra Spectre
Rabbinens hets mot icke-judar, är inte bara ett utslag av personlig rasism. Med sina utlåtanden, återger Yousef en djupt inrotad tankegång inom judendomen. I egenskap av Guds utvalda folk, är judarna enligt denna tradition satta till att härska över jorden i Adam och Evas efterföljd.

Vilka konsekvenser denna tanke om etnisk exklusivitet för med sig, kunde tydligt åskådliggöras i den ledande judiska kulturpersonligheten Barbra Spectres uttalande i israelisk TV (se länken nederst):

”Jag tror att det sker ett uppsving av antisemitism, eftersom Europa vid denna tidpunkt ännu inte lärt sig att vara mångkulturellt. Och jag tror att vi kommer att vara en del av den omvandling som måste ske. Europa kommer inte att bestå som det monolitiska samhälle det varit under det senaste århundradet. Judar kommer att stå i centrum för det här. Det är en enorm omvandling av Europa. Man kommer nu in i ett mångkulturellt skede, där judar kommer att bli avskydda på grund av sin ledarroll, men utan den ledarrollen och utan den förändringen kommer Europa inte att överleva.”

Den åldrige rabbinen Ovadia Yosef syn på judisk utvaldhet, och icke-judars roll som lumpna ”tjänare”, delas alltså av en sådan ”progressiv” individ som Spectre. Tillsammans med henne är Yosef ett talande exempel på vad judisk religion innebär för världens miljarder simpla gojer.

David Duke om samma ämne:


  • Publicerad:
    2010-10-25 00:00