INRIKES Regeringen anklagas för att ha beordrat att färdigställandet av en rapport, som beskriver konsekvenserna av produktionsstoppet av cement i Slite på Gotland, ska tystas ned.

Regeringen har beordrat Sveriges geologiska undersökning (SGU) att tysta ned färdigställandet av en rapport som berör stoppet av kalkbrytning utanför Slite på Gotland. Den slutsatsen verkar Peter Wennblad, skribent på SvD, dra efter att ha tagit del av mailkorrespondent mellan regeringskansliet och SGU.

Dessa misstankar fick han sedan bekräftade, något han redogör för i en tråd på Twitter.

I en efterföljande tråd kritiseras SGU, då man låtit sig styras av regeringens önskemål i detaljfrågan, samt Boverket, som låtit bli att diarieföra sitt bidrag till rapporten.

Rapporten kan läsas på SGU:s webbsida, liksom Boverkets bidrag till rapporten.