INRIKES. Efter 30 års frånvaro kommer häftet ”Om kriget kommer” att åter ges ut till svenskarna. Förutom att informera om krig och terror kommer häftet dessutom att varna mot ”informationspåverkan”.

Den svenska regeringen började 1943, under andra världskriget, att ge ut häftet ”Om kriget kommer” som innehöll praktiska tips om hur man skulle agera om Sverige drogs in i kriget. Foldern gavs fortsatt ut fram till på 80-talet när kalla kriget så småningom började ta slut.

Men nu efter 30 års tystnad är det återigen dags för regeringen genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att åter ge ut ”Om kriget kommer”. Förutom att förbereda 4,7 miljoner svenska hushåll på krig och terror ska häftet dessutom skydda mot ”informationspåverkan”.

— Då var fokus bara på krig, i dag ser samhället totalt annorlunda ut. Det finns en betydligt mer komplex hotbild med klimatförändringar, terrorattacker, pandemier och informationspåverkan, säger Christina Andersson på MSB som fått i uppdrag av regeringen att ta fram skriften.

Statliga SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutsson har i kölvattnet av återlanseringen skrivit en artikel som till stor del berör just etablissemangets rädsla för nya och mer sanningsenliga medier. Föga förvånande pekas invandrings- och Natokritik ut som frågor som bara etablissemangstrogna medier talar sanning om.

Knutsson skriver bland annat:

Men det kan lika gärna handla om […] att sprida falska nyheter, desinformation eller propaganda för att styra valrörelsen i en viss riktning eller bara för att undergräva förtroendet för politiken i stort

[…]

Det kan handla om manipulerade eller förvrängda nyheter om allt från kriminalitet och flyktingar till internationella frågor som till exempel Sveriges förhållande till försvarsalliansen Nato, där enskilda främmande stater kan ha starka intressen.

Källor:
Nu ska svenskarna förberedas – får häftet ”Om kriget kommer”
Analys: ”Räkna med propaganda och desinformation i valrörelsen”


  • Publicerad:
    2018-01-13 19:55