DEMOKRATUR. Svenskar som är kritiska mot folkutbytet är bara okunniga och lider av ett ”kunskapsförakt” enligt S-regeringen. Därför satsar man nu 4,4 miljoner kronor på vad som kallas ”folkbildning för särskilda demokratisatsningar”.

Folkbildningsminister Anna Ekström (S) återanvänder nu statsminister Stefan Löfvéns uttryck ”Det är på allvar nu”, för att motivera att regeringen satsar 4,4 miljoner kronor på att motverka ”rasister” och ”kunskapsföraktet” hos svenska folket, meddelar Fria Tider.

— Det är på allvar nu. När demokratiska möten störs, deltagare hotas och lokala förtroendevalda hoppar av sina uppdrag efter hot mot dem och deras familjer. Då måste vi mobilisera den överväldigande majoritet av befolkningen som vill ha ett öppet och demokratiskt samhälle till försvar för demokratin, säger Ekström utan att förklara varför en överväldigande majoritet av befolkningen måste mobiliseras mot en liten minoritet som hyser andra åsikter.

— Folkbildningen gör redan stora demokratiinsatser men får nu extra medel för att utveckla metoder och aktiviteter till försvar för det demokratiska samhället, fortsätter Ekström.

I en särskild satsning för att ”stärka demokratin” tillför därför regeringen 4,4 miljoner kronor till ”folkbildningen”.

”Folkbildningen i form av studieförbund och folkhögskolor utgör en motkraft mot kunskapsförakt, främlingsfientlighet och exkludering. Studieförbund och folkhögskolor har en lång tradition av demokratiarbete, når ut i Sveriges alla kommuner och möter årligen mer än en miljon deltagare i sina verksamheter. De arbetar inkluderande och för att nå grupper som ofta står utanför det demokratiska samhället”, skriver regeringen.

Till projektet har regeringen anställt judinnan Hédi Fried, som liksom 3 miljarder andra människor överlevde andra världskriget.

— Att försvara och stärka demokratin är ett evigt uppdrag och jag kommer aldrig att sluta kämpa. Jag är glad över regeringens engagemang och den investering som nu görs i folkbildningens demokratiarbete. Tillsammans kan vi vinna mot extremism och främlingsfientlighet, säger Fried.

Den 20 juni i år beslutade regeringen även att genomföra en så kallad samlad demokratistrategi:

”Ett demokratiskt samhälle säkras inte endast via lagstiftningen utan måste ständigt återvinnas genom folkbildning och en bred demokratisk delaktighet bland medborgarna”, skriver regeringen på sin hemsida.

Källa:
Löfven satsar miljoner – på att stoppa ”rasism” och ”kunskapsförakt” bland svenskar


  • Publicerad:
    2018-08-04 08:00