ELKRISEN Regeringen har lagt ett förslag om att mörka uppgifter om enskildas elförbrukning och utbetalt belopp. Lagrådet underkänner nu regeringens förslag.

Ekot rapporterar om att regeringen hade lagt ett förslag gällande att det skulle vara sekretessbelagt vilka som skulle få ta del av elstödet. De vill att uppgifter om enskildas elförbrukning samt utbetalt belopp ska hemlighållas.

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit en ny sekretessbestämmelse. Ett av argumenten för förslaget var att uppgifterna skulle peka ut personers elförbrukning på ett inte fördelaktigt sätt.

Lagrådet underkänner lagförslaget. De menar att det inte håller måttet samt att det skulle göra ett undantag från en av hörnstenarna i Sveriges demokratiska statsskick, rätten att ta del av allmänna handlingar.

Försäkringskassan ska, enligt de senaste beskeden, under februari börja betala ut elstöd.