FOLKUTBYTET. Regeringen arbetar för tillfället på en ny tvångslag gällande fördelningen av asylsökande bland landets kommuner.

Regeringen håller för tillfället på med att ta fram en ny tvångslag. Den nya lagen innebär att de kommuner som av olika anledningar inte tar emot tillräckligt många asylsökande kommer tvingas till det. Just nu kommer inte en tvångslag att stiftas men man har redan en arbetsgrupp som håller på att ta fram förslag meddelar regeringen. Lagförslagen kommer att presenteras till våren.

Kil och Hammarö är två av de kommuner i landet som tar emot minst asylsökande.

— Numerären är naturligtvis låg men det är vad vi kan och klarar av i dagsläget. Vi skulle tagit emot om vi hade lägenheter och bostäder som vi inte har just nu, säger kommunalrådet Mikael Johansson.

I kommunen Hammarö säger man att även där är det den stora bristen på bostäder som omöjligör ett större asylmottagande.

— Vi gör allt vi kan nu för att få igång bostadsbyggandet. Vi hoppas att det 2016 ska finnas ett antal lägenheter klara, Då ska vi naturligtvis både ta från den bostadskö som vi har men också kunna ta emot några flyktingar, sa kommunalrådet Siw Gidlöv.

Både Johansson och Gidlöv menar att ett lagförslag som tvingar kommuner att ta emot asylsökande är helt fel.

— Jag tror inte att en lag löser problemet. Det måste vara staten och kommunerna som tar ett gemensamt ansvar och hjälps åt, säger Johansson.

Gidlöv påpekar att kommunerna inte kommer att få det lätt när det gäller kommunal service.

— Jag ser svårigheterna med det. Det blir ett högt tryck på all kommunal service. Jag kan förstå att man tycker det är lite ojuste när andra inte tar emot, till exempel vi, sa hon.

Källa:
Kritik mot tvångsmottagning


  • Publicerad:
    2015-02-05 20:30