INRIKES. Punktligheten på de svenska järnvägarna försämrades betydligt förra året. Mer än vart tionde persontåg kom fram för sent, visar siffror från Trafikverket.

År 2018 blev tungt för järnvägstrafiken i Sverige, efter att ha varit relativt stabil under en rad år försämrades punktligheten.

Inte mindre än 103 546 persontåg, det vill säga 12,2 procent av det totala antalet, kom inte fram i tid. Det är 2,5 procentenheter sämre än 2017 och de ansvariga på Trafikverket är besvikna, rapporterar SVT. Trafikverkets mål är att 95 procent skall komma i tid.

Tre orsaker pekas ut bakom det dystra rekordet. Vädret med en snörik vinter och rekordvarm sommar. Vidare fjolårets ovanligt stora antalet resenärer. Dessutom omfattande renoverings- och moderniseringsarbeten som begränsade framkomligheten på spåren.

Den svenska järnvägen har mer än 43 000 besiktningsanmärkningar och felen skulle ha åtgärdats redan för flera år sedan, enligt Trafikverket.

Regeringen vill satsa 125 miljarder kronor fram till 2029 för underhåll av järnvägen. Detta underhåll kommer dock i sin tur att få stora konsekvenser för resenärerna i form av tågstörningar, men felen innebär dock ingen säkerhetsrisk, enligt SVT.

Källa:
Rekordmånga tåg försenade under 2018


  • Publicerad:
    2019-01-21 08:45