TYSKLAND. Ett tyskt järnvägsbolag beslutade att namnge sitt nya tåg efter Anne Frank. Namnförslaget fick dock motta kritik då det ansågs att ”en kombination av Anne Frank och ett tåg frammanar bilden av förföljelser av judarna”.

Det tyska järnvägsbolaget Deutsche Bahns valde att namnge ett höghastighetståg efter den judiska flickan och ”Förintelse”-indoktrineringsobjektet Anne Frank. Järnvägsbolagets namnplaner fick dock motta kritik. En stiftelse till förmån för Anne Franks minne tyckte att kombinationen av flickan och ett tåg ”inte var lämpligt”.

”En kombination av Anne Frank och ett tåg frammanar bilden av förföljelser av judarna och deportationerna under andra världskriget”, skriver stiftelsen i ett uttalande.

Nu i efterhand ber Deutsche Bahn om ursäkt för förslaget ”om någon har blivit sårad” och meddelar att bolaget tar allmänhetens synpunkter på allvar.

Källa:
Tyska namnplaner för tåg fördöms


  • Publicerad:
    2017-11-01 06:00