Dagens datum 18 maj: Denna dag 1940 flygs SAAB 17 för första gången. Planen fick uppdrag som bland annat bomb- och störtbombplan samt för spaning.

saab17

SAAB 17 var det första störtbombplanet i världen att använda en flackare bana för bombfällningen. Normalt dök störtbombplanen nästan vertikalt ner mot målet, men det var en farlig manöver i det att man från hög höjd hade samma vinkel mot marken och blev ett ganska lätt mål för försvararnas luftvärn. Jaktpiloten Erik Wilkenson som var utbildad civilingenjör på KTH i Stockholm uppfann ett nytt dykbombsikte vilket gjorde succé inte bara i Sverige utan blev en exportvara till många andra länder. De svenska piloterna kunde nu använda en ny teknik allmänt kallat ”kastbombning”. Precisionen blev faktiskt bättre än med den gamla tekniken ”störtbombning”.

saab17_7SAAB 17 var från början ett projekt som studerats och ritats på ASJA: s flygplanfabrik i Linköping. Projektet hade namnet L10. ASJA stod för Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäders Aeroplanavdelning vilken kontrollerades av Wallenbergarna genom deras Enskilda Banken.

Den svenska regeringen hade förstått att det snart skulle kunna bli ännu ett storkrig och ville få igång en ny svensk flygplanstillverkning med resurser att producera många plan av modernaste snitt. Man lade därför ut en anbudsförfrågan till storindustrin. De största industrigrupperingarna i slutet av 30-talet var i huvudsak Boforsgruppen med Axel Wennergren som huvudägare samt de tidigare nämnda Wallenbergarna med sin fabrik ASJA i Linköping.

NOHAB som kontrollerades av Boforsgruppen tillverkade lokomotiv men också flygplansmotorer. Det bästa budet på en ny flygplansfabrik kom från NOHAB och ett nytt bolag bildades som blev SAAB år 1937.

SAAB fick ett första kontrakt på att licensbygga en svensk version av det tyska bombplanet Junkers Ju 86 som fick den svenska benämningen B3. I Linköping hade man redan börjat med projekt L10, planet som skulle bli SAAB 17. Anledningen till att den nästan färdigkonstruerade L10 blev SAAB 17 kom sig av att Enskilda banken som satsat mycket i ASJA i Linköping ville skydda sin investering samtidigt som man ville bli ensamma om tillverkningen av flygplan till det svenska flygvapnet. Enskilda Banken föreslog att man skulle slå ihop SAAB och ASJA. Regeringen såg tydligen fördelar med en sådan sammanslagning och det blev att Axel Wennergren fick sälja sina aktier till Wallenbergs ASJA. Det nya bolaget blev SAAB AB. Motorerna tillverkades dock fortfarande i Trollhättan (denna industri skulle senare bli Volvo Flygmotor).

Den 18 maj 1940 flög SAAB B17 för första gången. B17 var det första flygplanet SAAB byggde. Det var det första svenskbyggda flygplanet helt i metall och med försänkta nitar som minskade luftmotståndet. Planet hade ett mycket speciellt landningsställ som fälldes bakåt in under vingarna och var skyddade av stora kåpor. När dessa landningsställ fälldes ut under flygning kunde de användas som aerodynamisk dykbroms. Planet var konstruerat för max 400 kilometer i timmen men den hastigheten överskreds lätt vid störtdykning om man inte kunde bromsa på något finurligt sätt.

saab17_4

Planet fanns i tre versioner, 17A, 17B och 17C, där största skillnaden var motoralternativen. B17 kunde utrustas med fasta flottörer för start och landning på vatten och man kunde också montera skidor för vinterförhållanden. Förutom B17 fanns en spaningsversion S17.

Lite fakta: Längd:9.80 m Spännvidd: 13.70 m Höjd: 4.00 m Maxfart:435 km/h Maxhöjd: 8700 m Max räckvidd: 1800 km Tomvikt: 2600 kg Maxvikt: 3800 kg

saab17_3

Flottiljerna som använde B17 var, F4 på Frösön, F6 i Karlsborg, F7 i Såtenäs och F12 i Kalmar. S17 användes på F2 Hägernäs Nordväst Stockholm samt F3 på Malmslätt utanför Linköping. B17 fick en ganska kort användningstid för den tidens planering och togs ur tjänst under 1950. 325 SAAB 17 tillverkades totalt. Det finns fem plan bevarade, vad man vet. Ett av dessa kan man titta på i Linköping på Flygvapenmuseet.

saab17_5

Blå Johan

saab17_6

B17 förarkabin

Förutom svenska flygvapnet har B17 använts i finländska, danska, österrikiska och etiopiska flygvapnen.

Rolig kuriosa: Eftersom bristen på motorer var stor färdigställdes flygplanen på fabriken och flögs ut till mottagande flottilj där motorn monterades av för att återanvändas vid nästa leverans.

Källor: SAAB flyghistoria och Teknologi, Ny Teknik, Försvarsmakten Materiel och Teknik, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek samt B17 Kamratförening.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-05-18.


  • Publicerad:
    2018-05-18 00:07