ALMEDALEN. Säkerhetspolisen höll ett seminarium i Almedalen den 2 juli med inriktningen: Extremism – ett långsiktigt hot mot demokratin.

Ahn-Za Hagström berättade att Säkerhetspolisen (Säpo) inte anser att grova våldsbrott, exempelvis terrordåd, är det enda (eller ens det största) hotet mot demokratin idag. Ett minst lika stort problem är att de grupper som SÄPO anser vara extremistiska även utför en större mängd mindre allvarlig brottslighet och att detta över tid gör att demokratin försvagas.

I Nordiska motståndsrörelsens fall får man väl anta att de menar saker såsom affischeringar och sprayningar. Dessa aktiviteter sprider Nordiska motståndsrörelsens budskap, vilket ju kan sägas försvaga demokratin, om man med ”demokrati” menar det nuvarande svenskfientliga samhällssystemet.

Frågan är egentligen hur tärande de ”extremistiska” grupperna är i förhållande till den stora ström av ekonomiska migranter som kommit till Sverige under de senaste tre decennierna? Eller för den delen alla enorma resurser som Säpo, polisen och det övriga etablissemanget lägger på att bekämpa Nordiska motståndsrörelsen varje dag?

Ahn-Za Hagström påstår att när Säpo pratar om att stoppa extremism så innebär inte det att förhindra åsikterna i sig. Åsikterna får både individer och organisationer ha så länge de faller inom lagens ramar. Varför de då förföljer medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen, som är ett helt lagligt politiskt parti och knappast farliga för någon annan än de brottslingar som styr svenska staten idag, gick hon inte in på närmre.

Det är tydligt att Säpo följer de direktiv de har fått när det kommer till att skydda den nuvarande demokratiska ordningen. Vill du ta bort det nuvarande partipolitiska systemet, där partierna och dess företrädare tävlar i vem som bäst kan ljuga och suga ut folket för att få ett övertag mot deras politiska motståndare, så hamnar du i Säpos sikte.

Säpos uppdrag är däremot inte att skydda folket och demokratin varken mot brottsliga politiker eller de organisationer som främjar dessas brottslighet.

Hur mycket skadar Nordiska motståndsrörelsen samhället när de sätter upp klistermärken eller affischerar, gentemot den korruption som dagens politiker ägnar sig åt? Hur stor acceptans har det inte visats för korrupta politiker som Mona Sahlin inom det politiska skrået och i svenska myndigheter?

Mona Sahlins brottslighet accepteras av etablissemanget.

Gång på gång har Sahlin blivit tagen med brallorna nere bara för att senare komma tillbaka igen och få jobb inom olika statliga myndigheter eller organisationer. Eftersom Sahlin och andra av dessa korrupta politiker vill ha kvar det nuvarande systemet framställs de inte som ett extremistiskt hot av Säpo, även fast dessa politiker accepterar både brottslighet och korruption om det gynnar dem själva eller deras globalistiska herrar.

Inte heller läggs någon större vikt vid att belysa allmänheten om etablissemangets kopplingar till diverse ljusskygga vänstermänniskor och -organisationer som har våld som politisk metod. Showan Shattak är ett dagsfärskt exempel på hur våldsvänstern öppet omfamnas av etablissemanget.

Den våldsbejakande vänsterextremisten Showan Shattak höll föredrag hos skattefinansierade ABF

I själva verket så är det just dessa politiker och Säpo själva som är ett av de största hoten mot den sanna demokratin, folkstyret. Det nuvarande systemet ruttnar långsamt under all korruption och maktmissbruk. Detta visar sig bland annat när det görs undersökningar om människors förtroende för politikerna i Sverige. Sex av tio litar på politikerna, vilket innebär att fyra av tio inte gör det.

Stämmer det då att Säpo endast vill stoppa acceptansen för brottsliga handlingar inom den extremistiska miljön och inte själva åsikterna?

I Säkerhetspolisens rapport om 2018 skriver Ahn-Za Hagström följande:

Det är allas vårt ansvar att bemöta och ifrågasätta de budskap som extremistmiljöerna sänder. Säkerhetspolisen skyddar demokratin, men vi har alla ett ansvar att värna den.

Uttalandet behöver inte strida mot några satta direktiv för Säpo men Hagström gör här inte någon åtskillnad på vilka budskap som sänds ut. Så länge det kommer från (vad Säpo anser vara) extremistiskt håll så bör varje åsikt från dessa behandlas ifrågasättande.

Citatet är också en uppmaning till civilsamhället att ta del av försvaret för den nuvarande svenskfientliga ordningen gentemot de som vill förändra den. Det är rimligt att anta att hon menar det nuvarande parlamentariska statsskicket när hon talar om att skydda demokratin.

Därför är det inte konstigt att Nordiska motståndsrörelsen räknar med att politikerna och Säpo kommer att använda de medel som de har tillgängliga för att stoppa organisationer som Motståndsrörelsen från att ta makten.


  • Publicerad:
    2019-07-03 13:47