INRIKES. Säpo har genom en dold inspelning avslöjats med att utöva påtryckningar mot mobiloperatören Banhof för att automatiskt få tillgång till kundernas uppgifter.

Säpo-demokrati

Under ett möte mellan Säpo och Banhof spelade Banhofs VD Jon Karlung in mötet i smyg. Säpo vill att telefonoperatörer automatiskt ska lämna ut uppgifter om privatpersoners data- och telefontrafik, vilket många av telefonoperatörerna är tveksamma till.

— När vi tecknar de här avtalen så åtar vi oss också att inte berätta vilka vi har avtalen med och vilken teknisk lösning vi har valt. Men just de här tekniska bitarna, när vi har gjort överenskommelsen, det går vi aldrig ut och pratar om. Det är en hederssak för oss, säger Säpos signalstrategiska rådgivare Kurt Alavaara under mötet när han försäkrar Banhof om att ett eventuellt samarbete kommer att ske i hemlighet.

Andra operatörer har berättat om Säpos påtryckningar där de hotar med att ett uteblivet samarbete kan gynna terrorister. Alavaara använde sig även under detta möte av samma taktik:

— Vi misstänker en terrorattack i Stockholms city och får in information som gör att det är värdefullt för oss att undanröja. Och det här får vi på fredag kväll klockan 20 utanför kontorstid. Svaret, med manuell hantering, innebär att vi får leveransen på måndag förmiddag. Då smäller det i Stockholm city med 800 döda. Jag tror inte att man vill vara vd för Bahnhof när man säger att man vill göra bedömningar i operativa ärenden.

Det Säpo är ute efter är metadatan i mejl, telefoni och sms. Metadatan avser inte innehållet i meddelandena utan berättar om när och till vem något har kommunicerats. Tanken är att inhämtningen bland annat ska ske via kommunernas stadsnät men planerna tog stopp när allt fler operatörer vände sig emot Säpos önskemål.

Idag sköts denna inhämtning manuellt när polisen ska lösa och hantera brott, men om Säpo får sin vilja igenom hade systemet automatiserats och operatörernas koll på vad som lämnas ut till Säpo och den övriga polisen försvunnit.

Källa:
Så pressar Säpo operatörerna


  • Publicerad:
    2013-12-17 17:30