VALANALYS. Fjällsjö Nyheter sammanfattar vad valresultatet innebär för Norrland.

Valet till riksdagen 2018 följde samma politiska trend i alla de fem Norrlandslänen. I samtliga län ökade Sverigedemokraterna starkt medan Socialdemokraterna blev valets stora förlorare och tappade över 40 000 väljare. Flest väljare tappade Socialdemokraterna i Norrbottens län, följt av Västernorrland.

En tydlig sekundär trend är att Moderaterna tappar i stöd, medan socialistiska Vänsterpartiet och nyliberala Centerpartiet ökar.

Valet 2018 innebär att Sverigedemokraterna nu är Norrlands näst största parti, och alltså det egentliga oppositionspartiet för norrlänningar. Detta är anmärkningsvärt eftersom SD bara blev fortsatt tredje största parti på riksnivå. Förklaringen till detta är att Moderaterna är så svaga i Norrland.

Sverigedemokraterna är nu näst största parti i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län, medan Moderaterna och Vänsterpartiet fortsätter att vara större än SD i Västerbottens län.

Detta fenomen är inte nytt utan kunde även ses vid de två senaste valen, där Västerbottens län uppvisar samma politiska utveckling som övriga Sverige förutom att man ligger 4 år efter övriga delar av landet.

Tre förklaringar till att Umeå ligger efter i den politiska utvecklingen
Att Västerbotten med dess politiska motor Umeå alltid ligger efter övriga Norrland och ändå samtidigt slaviskt följer i de andra Norrlandslänens ledband kan förstås utifrån en teoretisk, en social och ekonomisk synvinkel.

Sannolikt är den populäraste och mest kända förklaringen till Västerbottens och Umeås särart att Västerbotten präglas av Umeå universitet och dess ”högutbildade” personal och studenter. Eftersom det är regimen som ”utbildar” bör per definition ”högutbildade” stödja regimen mer än ”lågutbildade”.

Något som också verkligheten bekräftar, då exempelvis universitetets vänsterextrema ”genusteorier” uppenbarligen påverkat valresultatet.

Samtidigt så utgör universitetsvärlden något av en subkultur och en social sandlåda för vuxna, där det övriga samhällets sociala verklighet ignoreras. Umeå är också Norrlands mest segregerade stad, där de olika sociala klasserna lever sina liv mer åtskilda ifrån varandra än i övriga Norrland.

Följaktligen är också det i många avseenden vansinniga extremistpartiet Feministiskt Initiativ (FI) klart störst i just Västerbottens län, och i Umeå i synnerhet.

FI är dubbelt så stort i Västerbottens län som i Gävleborgs län, där SD fick omkring 20 procent av länsbornas stöd. Medan Gävleborg i egenskap av sydligaste Norrlandslän ligger först i utvecklingen ligger Västerbotten och Umeå sist. Resultatmässigt ligger Umeå kommuns riksdagsval 4 år efter Västerbotten i övrigt och 8 år efter landet i stort.

Den tredje förklaringen till att Umeå ligger efter är ekonomisk, och grundas i att Umeå i praktiken är Norrlands huvudstad. Umeå är alltså Norrlands Stockholm. Stockholms politiska utveckling ligger efter övriga Sveriges, på exakt samma sätt som Umeås politiska utveckling ligger efter övriga Norrlands.

Den politiska mekaniken i detta är att Umeå i egenskap av huvudstad ur ett ekonomiskt perspektiv suger ut det övriga Norrland på samma sätt som Stockholm suger ut övriga Sverige. Genom att kannibalisera kringliggande ekonomier kan Umeå berika sig både rent materiellt och i form av mänskliga resurser.

Ett välstånd som sedan kan användas av makthavarna till att köpa stöd av väljarna i syfte att fördröja den oundvikliga utvecklingen, som når Umeå och Stockholm med full kraft när resurserna är slut i de plundrade kommunerna.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-09-12 11:00