MÅNGKULTUREN. Tågkonduktörer utsätts för hotfulla trakasserier och spottas på. Detta har gjort att fackförbundet Seko har skapat en kampanj där man uppmanar människor att inte kalla dem horor eller spotta på dem.

Kampanjen som startades av fackförbundet Seko är ett försök till att få ordning på de våldsamma rasfrämlingar som utsätter tågpersonalen för diverse attacker.

Enligt Samhällsnytt är det eritreaner, somalier och afghaner som är ansvariga för dessa otäcka handlingar där man spottar på konduktörer och hotar personal. Statens järnvägar (SJ) övervägde att inte stanna till vid stationen i Kumla efter alla trakasserier mot personalen lät man meddela i slutet av januari.

2019 framkom det i en rapport att en av fyra ombordanställda upplevde att de utsattes för sexuella trakasserier. Varannan ombordanställd upplevde hot dagligen eller någon gång i veckan på arbetsplatsen. Sju av tio tillfrågade tågvärdar instämde i att hot och våld ökat i december 2019 jämfört med året innan, detta skriver Seko i en debattartikel i Aftonbladet.

Nu tänker Seko förbättra arbetsmiljön genom att sätta stopp för ensamarbete, öka samröre mellan tågoperatörer och samhället, skapa möjlighet genom utredning att få till ett tillträdesförbud för hotfulla resenärer och bättre upphandlingar.

Seko konstaterar i sin kampanj att det inte är okej att hota tågpersonalen. Kampanjen med budskapen ”Kalla mig inte hora!” och ”Sluta spotta på mig!” har fått en del hånfulla kommentarer i sociala medier. En person på Twitter tyckte att det var underligt att kollektivtrafiken som alltid informerar om allt på arabiska i andra avseenden inte gjorde det när det verkligen behövdes.


  • Publicerad:
    2021-03-05 14:55