JUDISKA TRICKS Under onsdagen tar Kongressens överhus senaten ställning till lagförslaget som reglerar amerikansk gränspolitik och fastställer USA:s ekonomiska stöd till sina ”allierade” i världens nuvarande två stora konflikter.

Efter månader av förhandlande presenterade de för ändamålet utsedda Demokratiska och Republikanska senatorerna i söndags lagförslaget kallat (Senate) Border Bill. Förslaget, som dels reglerar stödet till USA:s allierade i Ukraina- och Palestinakonflikterna (60 miljarder dollar respektive 14), dels omdefinierar den förda politiken rörande landets södra gräns (20 miljarder dollar) har nu att först passera den Demokrat-kontrollerade senaten på onsdagen och, vid godkännande där, sedan det Republikan-kontrollerade representanthuset.

Senatens judiske majoritetsledare Chuck Schumer försökte efter helgen säkra ja-sidans seger i onsdagens omröstning genom att hota med det världskrig som kan förväntas bryta ut, om ledamöterna röstar fel. Det var i TV-kanalen MSNBC som han på måndagen varnade för konsekvenserna av ett uteblivet godkännande av lagförslagets 60 miljarder dollar till Ukraina och 14 miljarder dollar till Israel.

Schumer överträffade därvid sina två partikollegors tidigare liknande insatser. Samma typ av hot uttalades nämligen – om än mindre specifikt vad förutsättningarna beträffar – redan inför julen av president Joe Biden följd av försvarsminister Lloyd Austin.

På måndagen förklarade Schumer i MSNBC:

— Vi befinner oss vid ett vägskäl … Kommer framtiden att se tillbaka på det och säga att USA misslyckades? … Varför är det avgörande? Tja, om vi inte hjälper Ukraina kommer Putin köra över hela Ukraina och vi förlorar kriget. Och vi skulle kunna slåss i Östeuropa i en NATO-allierad stat om några år. Amerikaner kommer inte att gilla det.

Schumer förklarade vidare att om lagförslaget – med sina 14 miljarder till Israel – inte antas kommer den judiska statens krig mot Hamas ”att fortsätta och fortsätta och fortsätta.” Han hävdade att om USA inte gav humanitärt bistånd till palestinier i Gaza, skulle ”hundratusentals” svälta.

Majoritetsledaren konstaterade också att ”kaos råder” vid USA:s södra gräns, trots att den föreslagna notan endast viker 20 miljarder dollar för detta ändamål, som namngivit lagförslaget- en tredjedel av det belopp som föreslås tillfalla Ukraina.

I senaten sitter 49 Republikanska ledamöter och 51 Demokratiska. För att förslaget ska passera denna kammare krävs 60 ja-röster – ett resultat, som de flesta politiska bedömare håller för mindre sannolikt. Skulle lagförslaget passera senaten skulle Representanthuset behöva säga sitt. Där är Republikanerna i majoritet med sina 219 av de 435 platserna (tre är vakanta).