JORDBRUK. Tungmetallen kadmium, som finns i bland annat vissa sorters konstgödsel, är skadligt för människor. Nu vill Kemikalieinspektionen registrera hur stora mängder som säljs.

Företag som säljer, importerar eller tillverkar konstgödsel som innehåller kadmium ska från den första januari registrera mängden gödsel hos Kemikalieinspektionen.

Orsaken till den nya lagen är att kadmium kan ge skador på njurar och skelett. Redan 2011 slog Kemikalieinspektionen i en rapport fast att mängden kadmium i svensk åkermark måste minska för att inte riskera att förgifta befolkningen.

”Den kadmiumhalt som är tillåten i mineralgödsel är nästan tio gånger högre än vad Kemikalieinspektionen anser rimligt för att få en stabil minskning av kadmium i jordarna”, skrev man bland annat i rapporten.

Trots riskerna med kadmium innebär dock inte den nya lagen att gränsvärdena för kadmium i konstgödsel kommer att sänkas. Den nya lagen har kommit till för att kunna få en bild av mängden konstgödsel innehållandes tungmetallen som sprids på åkrarna, något som inte varit möjligt sedan 2010 då punktskatten på handelsgödsel slopades.

Om kadmium

Kadmium är en tungmetall och räknas till samma grupp som zink och kvicksilver. Metallen finns i små mängder naturligt i alla jordar och tillförs också till åkermark, då framför allt genom luftföroreningar samt genom användning av handelsgödsel. Andra källor kan vara rötslam och stallgödsel.

Höga halter av metallen är farligt för alla former av liv och hämmar funktionen på vissa enzymer. Kadmium lagras bland annat i levern och njurarna under lång tid vilket gör att funktionen kan bli nedsatt.

Källa:
Kadmium i konstgödsel registreras


  • Publicerad:
    2014-01-14 17:45