SVERIGE. Centerpartisterna Daniel Bäckström och Ola Johansson har KU-anmält Margot Wallström. Anmälan gäller huruvida biståndspengar har använts för att köpa en plats i FN:s säkerhetsråd. I anmälan ber man KU granska huruvida UD har försökt försvåra granskning och om redovisade kostnader är korrekta.

wallstrom

Margot Wallström

Efter gammelmedias artiklar om hur biståndspengar använts för att köpa en plats i FN:s säkerhetsråd så har centerpartiet valt att anmäla Margot Wallström till Konstitutionsutskottet.

Utdrag ur anmälan:

Här framträder en bild av ett mer sammanvävt nät av uppdrag och kostnader som reser frågan om den offentliga bild av budgeten som redovisats är korrekt…

…Med hänvisning till vad som här anförts hemställer jag att Konstitutionsutskottet granskar kampanjen till Säkerhetsrådet för att klargöra hur kampanjen bedrivits, om det varit förenligt med gällande ordning. Inklusive frågor om kampanjen genomförts så att granskningen av densamma försvåras genom hantering av t ex kostnader, korrespondens och handlingar.

Bakgrunden till historien är att femtio FN-ambassadörer från fattiga ö-nationer och u-länder flögs från New York till Stockholm. Officiellt handlade det om ett klimatmöte, sanningen bakom resan och mötet var att få ambassadörerna att rösta på en svensk plats i FN:s säkerhetsråd. Notan för flygbiljetter och hotellrum betalade stiftelsen Dag Hammarskölds minnesfond enligt uppgift med biståndspengar de beviljades av regeringen.

— Med tanke på de uppgifter som publicerats ser vi att det är viktigt att det granskas hur kampanjen har drivits och om det är förenligt med reglerna, säger Daniel Bäckström.

Reaktionerna lät inte vänta på sig när sanningen avslöjades och nu har centerpartiet alltså även anmält Wallström.

— Det var frustrerande att ta del av avslöjandet att svenskt bistånd kan ha finansierat Sveriges röstjakt för en plats i FN:s säkerhetsråd. Det visar på att regeringen har försökt mörka hur kampanjen genomförts, dels att man använt biståndspengar till ett annat syfte än fattigdomsbekämpning, säger Bäckström.

Wallström gick enligt uppgift inte att nå för kommentarer då hon befinner sig i Mikronesien i västra Stilla havet, en ögrupp med 400 000 invånare, där hon kampanjar för en plats i säkerhetsrådet.

Källa:
Wallström KU-anmäls efter DN:s avslöjanden


  • Publicerad:
    2016-04-11 22:55