INTERNET. Skatteverket tänker granska internethandeln och även försöka ge sig på det så kallade Darknet. En närmare granskning ska göras för att utreda vad som är möjligt att beskatta.

Skatteverket planerar att granska handeln över nätet extra noga inför skattedeklarationerna i år. Även det så kallade Darknet kommer att granskas för att utreda om det finns möjligheter att beskatta varor och tjänster som säljs via det krypterade nätverket.

Mycket av den handel som sker via Darknet gäller droger och köp av sexuella tjänster, vilka inte går att beskatta då dessa är olagliga. Men det finns vissa narkotikaklassade preparat som är undantagna i lagen och därmed möjliga att beskatta. Det är dessa och övrig handel över nätet som kommer att granskas.

Källa:
Skatteverket vill beskatta ljusskygg internethandel


  • Publicerad:
    2017-02-15 15:25