ÖVERSTATLIGHET Nicola Sturgeon har vill ha ännu en folkomröstning nästa höst rörande Skottlands självständighet från Storbritannien. Landets oberoende av EU vill hon istället upphäva.

Skottlands försteminister Nicola Sturgeon tillkännagav på tisdagen sin plan för en andra folkomröstning om Skottlands självständighet, som hon vill schemalägga till den 19 oktober 2023 – nio år efter den första, som gav oönskat resultat. En majoritet ”ja-svar” i denna kommer dock inte självklart räcka för att skilja Skottland från Storbritannien. Försteministern föreslår att samma fråga ställs i denna folkomröstning som i den (för regeringen misslyckade) 2014:

Bör Skottland vara ett självständigt land?

Sturgeon: ”Vi röstar om det tills ni röstar rätt

Nu är det dags … att debattera och bestämma framtiden för vårt land …” deklarerade Sturgeon och tillade att hon aldrig skulle ”tillåta att skotsk demokrati är Boris Johnsons eller någon premiärministers fånge.

Sturgeon medgav dock att den nu föreslagna folkomröstningen är ”konsultativ”, vilket betyder att den är rådgivande, såvitt inte ett lagförslag som officiellt stadfäster resultatet antas i det brittiska parlamentet. London kan teoretiskt också välja att ge Skottlands parlament en så kallad Section 30 order, som skulle göra folkomröstningen juridiskt bindande – och Sturgeon har de facto bett Storbritanniens premiärminister Boris Johnson att ”förhandla villkoren” för en sådan order.

Johnson: ”Ännu en folkomröstning meningslös

Johnson har dock inte visat någon indikation på att han skulle bevilja detta, och har tidigare beskrivit omröstningen om självständighet 2014 som en ”once in a generation-händelse”. En ytterligare folkomröstning, sade han förra året, skulle innebära ”ett meningslöst konstitutionellt gräl.”

I folkomröstningen 2014 röstade skottarna 55–44 % för att stanna kvar i Storbritannien. Medan Sturgeon har pekat på det faktum att en majoritet av de skotska lagstiftare som utsågs förra året, stödjer självständighet, så visar opinionsundersökningar ändå att det folkliga stödet för självständighet med klar marginal ligger under femtioprocentsstrecket.

De senaste Ipsos- och YouGov-mätningarna från maj visar båda att 46 % vill stanna kvar i unionen och 38-45 % vill ha självständighet. Men medan en majoritet av britterna 2016 röstade för att lämna EU, röstade samtliga Skottlands valdistrikt för att vara kvar. Skulle Skottland säkra självständighet har Sturgeon lovat att ”ta Skottland tillbaka in i det europeiska blocket”.