ANTIVIT LAGSTIFTNING. Skottlands justitieminister Humza Yousaf meddelar att hets mot ”minoriteter” ska kunna ge sju års fängelse. Det gäller även ”hatisk litteratur”. Lagen är i praktiken antivit eftersom rasfrämlingar inte döms för hatbrott.

Skottlands justitieminister Humza Yousaf. Foto: Twitter/The Sun.

Skottland har sedan lång tid sett över hatbrottslagstiftningen. Nu meddelar Skottlands justitieminister, kenyan-pakistaniern Humza Yousaf, att man planerar införa en ny komponent i hatbrottslagstiftningen. ”Hets” (stirring) ska nu ge upp till sju års fängelse.

Lagförslaget väntas komma att antas av Skottlands parlament Holyrood. De nya hets mot individ- och folkgruppslagar ska gälla för hets mot en människa eller identifierad grupp av människor som klassas som minoritet eller annat identifierbart attribut.

Idag kan i Skottland endast hat mot människas eller grupps ras utgöra en försvårande omständighet för den som betraktas ha utfört ett brott.

Med den nya lagen kommer det förutom ras även att gälla ålder, funktionshinder, religion, sexuell störning inklusive könsbytare och könsdysfori, samt ”variationer i könskaraktäristiska”.

Kvinnohat har ännu inte inkluderats i lagförslaget. Detta kritiseras av feministiska lobbygrupper. Men justitieminister Yousaf säger att sådan kommer att inkluderas ”vid ett senare tillfälle” efter det att ”en arbetsgrupp” har tagit ställning till hur en lag mot kvinnohat ska fungera.

Den högre domaren Lord Alastair ”Bracadale” Campbell varnade 2018 för att lagstifta mot specifikt kvinnohat. Istället bör lagstiftningen gälla alla ”genus”, inte ett specifikt kön. Kvinnogrupper har starkt kritiserat Lord Bracadale för denna ståndpunkt.

Yousaf anser att hela folket har ett ansvar att stärka respekten mellan olika grupper i Skottland.

— Vi har alla ett ansvar att bekämpa fördomar för att säkerställa att Skottland har det inkluderande och respektfulla samhälle vi vill att det ska vara, sade Humza Yousaf.

Den nya lagen kommer också att kriminalisera innehav av ”hotfullt eller kränkande material” som kan leda till att hat framkallas mot en människa eller grupp inom nämnda kategorier.

Utöver dessa ändringar, ska man enligt förslaget även stryka en gammal lag mot att häda den kristna Guden. Lagen har inte använts på 175 år men anses av lagstiftarna vara relaterad till problematiken med hatbrott i Skottland, av skäl som inte rapporterats av The Sun.

Lagen anses av flera vita och antisionistiska kommentatorer på Twitter i praktiken vara antivit och antiheterosexuell, eftersom rasfrämlingar och sexuellt avvikande människor enligt rättspraxis hittills inte har dömts för hatbrott.

Baron Strucker (pseudonym) anser att det nya lagförslaget är resultatet av att främlingar har tagit kontrollen över oss och att våra förfäder och förmödrar skulle anse att ”vi har förlorat förståndet”:


  • Publicerad:
    2020-04-29 10:30