ANTIVITHET En skylt med den dubbeltydiga texten ”Stoppa vitt hat!” väcker raseri hos stadens ”anti-rasister” – vilka i meningen uppfattar en uppmaning om att sätta stopp för antivitt hat.

I Bellingham, USA, är folket enligt judisk media på helspänn efter att en skylt med ett ”hatfyllt” meddelande upptäckts. Afrikaner vill se detta ”hatbrott” utredas och polisen vill ta reda på identiteten på den som hängt upp skylten. Den tionde november rapporterades det om att en skylt med budskapet ”Stop white hate” (Övers. ”Stoppa vitt hat”) upptäckts vid ingången till Bellingham High School i delstaten Massachusetts.

Uppenbarligen har frasen ”vitt hat” här kommit att tolkas som ”hat riktat mot vita” och inte som ”hat som vita riktar mot någon/några”. Den övervägande strategin hos dem som kommenterat skylten i Bellingham tycks ha varit att ge skyltens upphovsman ”en dos av egen medicin” – genom att på oklara grunder anklaga honom för att vara den hatfyllde.

Med anledning av skylten uttalade sig till exempel afrikanen Dana Carney, förälder till en elev i skolan, till judisk-ägda CBS med orden:

— Det förekommer hatbrott, och skolan har regler mot hatbrott, så genomdriv dem!

Skolans rektor och polisen ser händelsen som så allvarlig att den förstnämnde har skickat ut ett meddelande till föräldrar via e-post, där han bland annat skriver:

Det är förkastligt, och vi tar avstånd.

Polisen Kevin Ranieri klagar i sin tur över att han inte fått den hemska rasisten på bild, eftersom området där skylten satt är utom räckvidd för skolans övervakningskameror. Han vädjar därför om hjälp från allmänheten:

— Vi hoppades att någon skulle ha haft information, att någon skulle ha sett vem som satte upp den.

Exakt vad som i detta fall skulle ha varit olagligt framkommer dock aldrig, varför man kan ifrågasätta vilket syfte det fyller för polisen att fastställa ”förövarens” identitet.