NORGE. Den norska antirasistorganisationen Nye SOS Rasisme skriver i en artikel att Motståndsrörelsen sysslar med ”terror” och man nu vill att organisationen ska förbjudas.

189-full

Tidigare statsfinansierade SOS Rasisme (numera Nye SOS Rasisme) hävdar i en artikel att ”staten tolererar naziterror”. Artikeln handlar om Motståndsrörelsen och innehåller såväl sakfel som rena lögner. Förutom att Motståndsrörelsen skulle bedriva ”terror” påstår man att organisationens ledare, Klas Lund, har dömts för mord. Lund dömdes mot sitt nekande för dråp i samband med ett större bråk på 1980-talet.

För att visa hur våldsam organisationen är rapporterar SOS Rasisme också minst sagt ensidigt om den händelse i Trondheim förra året, då dussintals antirasister tvingades fly efter att de försökt angripa en aktivist från Norska motståndsrörelsen utanför hans hem. I SOS Rasismes beskrivning heter det kort och gott: ”I Trondheim blev aktivister från Nye SOS Rasisme angripna med kniv i september 2012.”

SOS Rasisme irriterar sig på att Motståndsrörelsen är en öppen organisation som ännu inte förbjudits:

Denna organisation är fortfarande, efter tjugo års verksamhet, laglig. De har Internetsidor, de har offentliga möten och materialutdelningar (där de ofta angriper antirasister) och alla ledarna står offentligt med namn och bild […] Antingen anser staten, polisen och media att ”lite” naziterror är bra, eller så är de fega och inkompetenta.

I SOS Rasismes källhänvisning återfinns artiklar från Revolutionära fronten i Sverige och Wikipedia [!]. Mycket av materialet är dock hämtat från Expo, som man tidigare samarbetat med och vars utbildningsansvarige i Skåne också beskrivit Motståndsrörelsen som en ”terrororganisation”.

SOS Rasisme är i dagsläget mycket impopulära i Norge efter att det uppdagats att man gjort sig skyldig till en bedrägeriskandal i mångmiljonklassen. Ledande personer ur den tidigare statsfinansierade organisationen har också haft en central roll i grundandet av en fiktiv fiende, Norwegian Defence League, i syfte att berättiga sin egen existens. Efter bedrägeriskandaler, intern splittring och öppna bråk med andra antirasistiska grupper har organisationen nu bytt namn till Nye SOS Rasisme.

Foto: Dagbladet.

Foto: Dagbladet.

Källa:
Staten tolererer naziterror


  • Publicerad:
    2013-04-12 18:27