INRIKES Sveriges statsminister är illa omtyckt bland svenskar och prisas nu av Judiska församlingen i Stockholm.

Sveriges avgående statsminister Stefan Löfven (S) har tilldelats Aaron Isaac-priset av Judiska församlingen i Stockholm. Den tidigare fackpampen är inte jättepopulär bland svenskar, däremot anser Judiska församlingen att han ”under lång tid gjort stora insatser för Sveriges judar”.

I pressmeddelandet från Judiska församlingen kan man läsa följande:

Statsminister Stefan Löfven har med sitt personliga engagemang gjort stora insatser för den svenska judiska befolkningen. Genom statsminister Löfvens konstaterande att ”Förintelsen är en del av den svenska historien”, hans engagemang för att inrätta ett Förintelsemuseum i Stockholm, och hans initiativ till att ta fram en strategi för att stärka den judiska minoriteten i Sverige har han bidragit stort till den svenska judenheten.

Församlingens ordförande Aron Verständig gör i pressmeddelandet ett uttalande, där han lyfter fram Löfvens misslyckade förintelsejippo i Malmö.

— Statsminister Stefan Löfvens initiativ att bjuda in till den internationella konferensen Malmö Forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, har förverkligat det stöd som statsminister Löfven lovade de överlevande, att mänsklighetens mörkaste kapitel aldrig ska glömmas och att motarbeta antisemitism och rasism.

Tidigare pristagare är tidigare statsministern Göran Persson, tidigare folkpartiledaren Per Ahlmark och ”förintelseöverlevaren” Hédi Fried.