BROTT. Bedrägerier har ökat lavinartat under senare år. Polisanmälningar som rör 5 000 kr eller mindre lämnas direkt utan åtgärd.

Fram till nyår har Stockholmspolisen beslutat att hela kategorier av bedrägerier endast i undantagsfall ska utredas.

Det finns också ett beslut om att bedrägeriärenden som gäller värden understigande 5 000 kronor enligt en princip ska lämnas utan åtgärd. Det blir effekten av att polisen i normalfallen inte kommer att hämta in bevismaterial beträffande anmälningar av sådana brott.

Orsaken till denna policy är den lavinartade uppgången av ekonomiska bedrägerier. Polisen har inte resurser att möta det stora inflödet av anmälningar.

I praktiken en avkriminalisering
Enligt en anonym källa vid Stockholmspolisen handlar detta i praktiken om en avkriminalisering av mindre bedrägerier.

—  Ja, det här beslutet att vi inte ska jobba med ärenden som är under 5 000 kronor, det är ju tillfälligt att avkriminalisera de brotten. Det är ju en generell förundersökningsbegränsning, säger källan som i många år har arbetat med polisens bedrägeriutredningar – vilka har ökat lavinartat.

I oktober anmäldes i Sverige 25 332 bedrägeribrott. Under hela fjolåret drygt 200 000. Det motsvarar en ny anmälan om bedrägeri varannan eller var tredje minut, dygnet runt, året om.

I Stockholm får polisen in som får in mellan 100 och 150 nya bedrägeriärenden varje dag. Sedan i oktober och i varje fall fram till nyår gäller alltså ett beslut att en rad kategorier av anmälningar i normalfallet ska lämnas utan åtgärd.

Sådana bedrägerier är vd-bedrägerier – det vill säga fall då bedragaren påstår sig vara en vd eller en annan ledande befattningshavare från den organisation som offret arbetar inom – mobiltelefonabonnemang, romansbedrägerier, utländska investeringsbedrägerier och tankkort. Bevismaterial som film från övervakningskameror hämtas då inte in och säkras. Att som förundersökningsledare jobba med dessa ärenden hör alltså till undantagen.

— Om vi ska frångå praxis ska vi dra det med vår gruppchef eller förundersökningsledaren som berättar om vi ska jobba vidare eller inte, säger källan.

Policyn kan förlängas
Chefen för bedrägerisektionen vid Stockholmspolisen, Jessika Nilsson, som just nu har 8 000 bedrägeriärenden på sitt bord, bekräftar att riktlinjerna gäller sedan oktober och fram till nyår varefter de eventuellt förlängs, men lyfter fram möjligheten att göra undantag från dem som orsak till beslutet att i praktiken avkriminalisera mindre bedrägerier.

— Det togs därför att vi hade ett kärvt läge med en liten resurs och ett inflöde som hade ökat 15 procent jämfört med förra året. Så vi behövde hantera det här för att göra det bästa för målsägande men samtidigt ha en bra arbetsmiljö. Så det här var ett sätt att hantera det helt enkelt. Och så jobbar vi aktivt i de här ärendena också, säger Nilsson.

Trots att brotten lämnas utan åtgärd, jobbar polisen alltså ”aktivt” med dem.

— De ligger fortfarande öppna och kommer att utredas i sinom tid, hävdar Jessika Nilsson.

Det rapporteras inte om det finns några riktlinjer för hur gruppchefer och förundersökningsledare gör avsteg från denna nya praxis, om sådana avsteg gäller särskilda befolkningsminoriteter eller yrkeskategorier.

Källa:
Mindre bedrägerier utreds inte


  • Publicerad:
    2018-12-11 11:00