BROTTSBEKÄMPNING. Under det mångkulturella Londons ledning av den rasfrämmande Sadiq Khan prioriteras yttrandefrihetsbrott- medan en tredjedel av alla anmälda riktiga brott begravs systematiskt.


Sadiq Kahn, Londons borgmästare.

Redan efter ett brottsoffers första telefonsamtal till polisen riskerar det anmälda brottet att ignoreras.

Kriminell skadegörelse, stölder, fysiskt våld, ringa misshandel och inbrott är brott som Londonpolisen systematiskt släpper utan någon form av undersökning efter offrets första samtal till polisen.

Londonpolisen uppskattar att man låter 37 procent av brottsanmälningar passera utan minsta åtgärd. Telefon- och digitalundersökningsenheten (TDIU) säger till de flesta av brottsoffren att deras fall inte kommer att undersökas utan tydliga övervakningsfilmer eller rättsliga ledtrådar – detta trots att det senare i de allra flesta fall inte kan upptäckas utan att en polisundersökning först genomförs.

Detta är en policy som enligt The Times i hemlighet infördes av Londonpolisen under 2017.

Allmänheten har under år 2017 ringt cirka 1,26 miljoner samtal till numret för icke-akuta brottssituationer i syfte att anmäla brott. Väntetiden för att komma fram till en person som tog emot anmälan var i genomsnitt femton minuter, en ökning med 50 procent jämfört med året innan.

Londonpolisen har en lista över brott som måste undersökas ordentligt. Sådana brott är mord, våldtäkt, skjutningar, hemfridsbrott och naturligtvis så kallade hatbrott.

”Hatbrott” och så kallade ”icke-brottsliga hatincidenter” har enligt Breitbart blivit en särskild besatthet bland polischefer och vänsterliberala politiker, inklusive Londons borgmästare, pakistaniern Sadiq Khan. Han har sett till att polisresurser har överförts till enheter som undersöker ”hatfulla” kommentarer på sociala medier, vilket vissa polisorganisationer klagar över.

— Precis som alla andra organisationer har vi en budget att arbeta efter och vi måste fatta beslut om vad vi prioriterar, säger Mark Simmons, ombudsman för Metropolitans ställföreträdande polischef, i ett försök att försvara situationen i London.

Källa:
Police in Khan’s London Drop One-Third of Crimes After Single Phone Call


  • Publicerad:
    2018-12-04 07:00