INRIKES. Under det senaste kvartalet har tre av Sveriges storbanker redovisat 22 miljarder i rörelsevinst. En av anledningarna är ökade intäkter på bolånen.

2019933_1200_675

Nordea, SEB och Swedbank redovisar att de tillsammans har fått in en vinst på drygt 22 miljarder kronor de senaste tre månaderna. SEB redovisade 5,3 miljarder, Swedbank 5,2 miljarder och Nordea redovisade en vinst på 11,6 miljarder kronor.

En av anledningarna till de stora vinsterna det senaste kvartalet beror på att bankerna nu får en större vinst på bolånen. Finansinspektionen mäter bankernas bolånemarginaler varje kvartal för att visa hur mycket bankerna tjänar på att låna ut pengar till privatpersoner. Vid den senaste mätningen låg marginalen på 1,63 procentenheter vilket innebär en ökning med 1,41 procentenheter jämfört med 2009. Alltså betalar bolåntagare 1,41 procentenheter mer för sina lån jämfört med vad de gjorde för fyra år sedan.

Anna Sundblad, presschef på Swedbank, förklarar varför bolånemarginalerna ökat så kraftigt.

— Vi behöver hålla mer kapital per utlånad krona än vi behövde tidigare. Förut behövde vi bara hålla 5 procent, nu behöver vi 25 procent. I takt med att kapitalkraven har ökat, har också marginalen på bolånen ökat, säger Sundblad.

Generalsekreteraren på Sveriges Konsumenter, Jan Bertoft, är dock tveksam till den förklaring bankerna kommer med.

— Vi har inte gjort någon analys på detta men förklaringen klingar väldigt ihåligt när de samtidigt gör väldigt stora vinster. Det är sant att de har fått skärpta krav på sig, men uppenbarligen klarar de dessa alldeles utmärkt och de klarar dessutom av att göra stora vinster, säger han.

Källa:
Storbankernas vinst: 22 miljarder kronor


  • Publicerad:
    2015-07-16 19:35