FOLKUTBYTET. Storbritanniens inrikesminister vill se att hans land och Danmark tillsammans planerar och uppför ett asylcenter i landet Rwanda.

I början av sommaren antog danska Folketinget ett nytt asylsystem, som innebär att ”asylprocessen” ska ske vid så kallat asylcenter utanför EU, dit de ”asylsökande” alltså först kommer, för att efter genomgången asylprocess placeras ut i det aktuella värdlandet – och inte i Danmark.

Tunisien, Etiopien, Egypten och Rwanda har föreslagits som lämpliga kandidater till sådant värdland. Inga asylsökande eller ”flyktingar som beviljats asyl” ska enligt det nya systemet i framtiden komma till Danmark.

Undantaget kommer att utgöras av FN:s så kallade kvotflyktingar, av vilka Danmarks kvot även fortsättningsvis kommer att placeras i Danmark.

Storbritanniens inrikesminister Priti Patel har nu anmält intresse för ett samarbete med Danmark kring uppförandet av ett flyktingcenter i det afrikanska landet Rwanda, rapporterar Bullentin.

Även Norge förväntas kunna ha intresse av att ansluta till projektet, då norska Socialdemokraterna där nu antagit en linje om förflyttning av landets asylmottagningar till plats utanför EU, skriver Aftenposten.


  • Publicerad:
    2021-06-30 21:45