DANMARK. Dansk Folkeparti vill lösa det ökande trycket från invällande främlingar genom att skicka dem till Afrika. Oppositionspartiet Venstre tycker att förslaget är intressant.

1712_4f87df2dd0a82

Danmark tar emot en tiondel av antalet så kallade flyktingar som kommer till Sverige. Ändå är de danska politikerna oroade över den pågående utvecklingen och Dansk Folkeparti vill ta till så radikala lösningar, med svenska mått mätt, som att skicka främlingarna till Afrika.

Genom att sluta ett avtal med ett afrikanskt land och erbjuda landet biståndspengar. Partiets invandringspolitiske talesperson Martin Henriksen menar att ett sådant tilltag skulle göra Danmark ointressant för välfärdsturism.

— Jag tror att det omedelbart skulle göra Danmark oerhört ointressant att söka asyl i, och att antalet asylansökningar kommer att sjunka när de inte kan få uppehållstillstånd i Danmark. Vi kommer fortfarande att uppfylla våra förpliktelser att hjälpa flyktingar, men vi kommer att göra det på ett annat sätt, menar han.

Dansk Folkeparti har bland annat ställt som krav att förslaget ska stödjas av de borgrerliga partierna om man själv ska stödja en framtida borgerlig regering. Mittenpartiet Venstres politiska talesperson Inger Støjberg uppger att man är intresserade av förslaget.

Källa:
DF: Send flygtninge fra Danmark til Afrika


  • Publicerad:
    2014-10-09 20:00