SVERIGE. Nära en miljard svenska kronor lånas ut till mediakoncernen Bonnier AB. Detta för att säkra bolagets framtid som en betydande aktör på den svenska och nordiska marknaden. Lånet ska gå till att hjälpa bolaget konvertera till en mer digital affärsmodell eftersom mediebranschen länge gått på knäna på grund av bristande försäljning av papperstidningar.

Den judeägda mediekoncernen Bonnier AB i Sverige har beviljats ett stort lån på 950 miljoner kronor. Bakom lånet står Europeiska investeringsbanken (EIB) som menar att anledningen till lånet ska vara att stötta Bonniers arbete med forskning, innovation och utveckling fram till 2018.

Samtidigt säger man också att lånet ska garantera Bonniers övergång från traditionell media till en digital affärsmodell och säkra mediejobben i branschen. Med andra ord betyder det att EIB går in och vill garantera Bonniers framtida maktposition som media i Norden.

Jan Vapaavuori är EIB:s vice ordförande med ansvar för utlåningsverksamheten i Sverige och kommenterar lånet:

— En av Europeiska investeringsbankens viktigaste uppgifter enligt investeringsplanen för Europa är att stödja innovation. Medielandskapet blir alltmer konkurrensutsatt, och investeringar i innovation och digitalisering kommer därför att vara mycket viktigt även fortsättningsvis. Transaktioner av detta slag visar verkligen i vilka situationer EIB kan vara en tillgång för europeiska företag, oavsett sektor.

Lånet garanteras av EU-budgeten genom EU-förespråkaren Jean Claude Junckers investeringsplan för Europa.

Bonniers verkställande direktör, Tomas Franzén är glad över lånet och menar att bolaget har minst 200 år bakom sig av mediamakt och arbete inom media och att det i framtiden ska fortsätta.

— Det gläder mig att EIB har valt Bonnier som mottagare av ett lån enligt investeringsplanen för Europa. Vi har 200 års erfarenhet och vill stanna kvar i mediebranschen. För att lyckas med detta går vi över från att ha varit ett traditionellt förlag och sändningsföretag till att bli en digital mediekoncern. Vi befinner oss nu mitt i denna process. Detta förutsätter betydande investeringar, och lånet utgör ett värdefullt bidrag till dessa, säger Tomas Franzén, vd för Bonnier AB.

Källa:
EU lånar Bonnier en miljard – för att rädda mediejobben


  • Publicerad:
    2016-09-19 18:25