MEDIA. I ett omfattande reportage i tidningen Journalisten berättar SVT-anställda om ett stort missnöje med arbetsplatsens omstruktureringar. Dessutom menar man att public service-bolaget alltmer kräver producering av ”kvällstidningsjournalistik”.

Det är den fackliga tidningen Journalisten som avslöjar att det råder ett starkt missnöje inom SVT. I ett reportage går flera SVT-anställda ut och kritiserar både arbetsmiljön och ledarskapet inom Sveriges Television.

Många anställda beklagar sig också över att de förväntas producera kvällstidningsjournalistik istället för ”kvalitetsjournalistik”, som man menar kan förväntas av ett public service-företag.

— Public services kärnvärden håller på att gå förlorade. I broadcast är det fortfarande stabilt men på webben svajar det. Den journalistiska prioriteringen handlar om att plocka upp snackisar och utvecklingen går mot fler klickisar, säger en anställd som vill vara anonym i fackförbundstidningen.

Redan 2017 uppmärksammade Nordfronts nyhetsredaktör Simon Holmqvist hur SVT gick alltmer mot kvällstidningsjournalistik, något han förknippade med att den tidigare Aftonbladetredaktören Jan Helin anställdes som programdirektör av SVT året innan. Men även om många av de journalister som intervjuats i reportaget pekar ut Jan Helin som ansvarig för SVT:s nya kvällstidningslinje skriver Journalisten att SVT började ”snegla på kvällstidningarnas digitala omställningsarbete” redan innan Helin anställdes.

— Det är väldigt många unga människor som har anställts till webben, från bland annat kvällstidningarna. Deras public service-känsla kring journalistiken som produceras är kanske inte lika djupt rotad. Det handlar om synen på opartiskhet och skillnaden som finns mellan pub­lic service-journalistik och en mer kommersiell form. Det handlar om synen på journalistiken som skiljer sig rätt mycket åt mellan webben och oss som jobbar med nyhetsprogrammen i broadcast, säger en anonym SVT-journalist till Journalisten.

Angående omstruktureringarna skriver Journalisten:

Den 1 november införs en ny organisation och ett radikalt förändrat uppdrag på SVTs 37 lokala redaktioner. Reportrarna ska framöver fokusera på korta inslag i de digitala kanalerna; videoklipp om högst en minut och 15 sekunder på bekostnad av de längre genomarbetade reportagen. Ledningen anser att sådant material är bättre anpassat till ”Nyfikna Nicole och Nassim” och ”Sociala Sahar och Seb” i åldersspannet 20-39 år.

En som inte uttalar sig anonymt är Anders Holmberg, programledare för Aktuellt, som säger till Journalisten att omstruktureringarna på SVT har påverkat nyhetsrapporteringen negativt.

— Det är ingen hemlighet att vi har mindre reporterresurser i dag vilket betyder färre människor som är ute i verkligheten och skildrar hur Sverige ser ut, säger Holmberg till Journalisten.

Från fackets sida är man oroliga över utvecklingen, där kritiken bland medarbetarna mot SVT:s ledning ökar. Hanna Nyberg, ordförande i journalistklubben vid SVT, säger:

— Där upplever medlemmarna att de inte har blivit lyssnade på av högsta ledningen, och vissa vågar inte ens vittna om de problemen.

Hon menar att de många anonyma vittnesmålen i Journalistens reportage ”säger en hel del om organisationen”.

Jan Helin, som pekas ut tillhörande kvällstidningsfalangen, slår dock ifrån sig kritiken:

— Jag tycker absolut inte att man kan säga att det handlar om kvällstidningsjournalistik online, själva begreppet är faktiskt utdaterat eftersom det har skett en genreupplösning i digitala nyhetstjänster. Om du bara läser rubrikerna på Dagens Nyheters, SVT:s och Aftonbladets sajter så ser du den genreupplösningen. Det är inte självklart att det ena är morgontidning, det and­ra är tv och det tredje är kvällstidning, hävdar Jan Helin.

Källa:
Larmet från tv-huset


  • Publicerad:
    2019-10-30 11:00