INRIKES. De svenska myndigheterna erkänner nu att de tappat kontrollen över hur många som uppehåller sig i landet.

Befolkningen ökar snabbt i Sverige. Nu erkänner svenska myndigheter att de har tappat kontrollen över hur många som finns i landet.

Enligt den officiella statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) så är 10,35 miljoner människor folkbokförda i Sverige. Men hur många som faktiskt befinner sig i landet är en helt annan sak och något som SCB inte känner till.

Det finns flera felaktigheter i myndighetens statistik – inte bara personer som illegalt uppehåller sig i vårt land där vissa har fler än en identitet och kvitterar ut pengar för alla identiteterna – utan det kan också gälla studenter som felaktigt är folkbokförda hos föräldrarna trots att de flyttat till sin studieort.

— I den officiella befolkningsstatistiken uttalar vi oss om den folkbokförda befolkningen. Personer som inte är folkbokförda ingår inte. De finns inte med i våra register, säger Marie Lidéus, enhetschef för statistik om befolkning på SCB.

Vart tionde år kräver EU att en folk- och bostadsräkning ska göras. Den senaste skedde år 2011 och nästa planeras att genomföras år 2021.

För att få till en korrekt bild av befolkningsläget i landet har nu politiker börjat fundera på att genomföra en fysisk folkräkning i de många getton som finns – och som på politiskt korrekt svenska kallas ”utsatta områden”.

— Om vi skulle genomföra besöksintervjuer så skulle vi eventuellt kunna fånga upp fler personer. Folk öppnar inte alltid dörren. Men rent teoretiskt kan en fysisk folkräkning i ett utsatt område ge ett bra underlag för att jämföra registerdata och upptäcka brister, säger Lidéus.


  • Publicerad:
    2020-08-02 18:25