FOLKUTBYTET. I den ekonomiskt långt utvecklade staten Sverige, är pensionärerna i landet de fattigaste i Norden och i merparten av EU:s länder. ”Pengarna läggs på annat”, uppger nationalekonomen Tino Sanandaji.

Nationalekonomen Tino Sanandaji kommenterar på Facebook den senaste rapporten från EU:s statistikinstitut Eurostat som visar att Sverige har flest fattigpensionärer av de nordiska länderna och fler än majoriteten av EU:s länder. Var sjätte svensk pensionär räknas numera som fattig.

”Att lyfta alla pensionärer över fattigdomsgränsen skulle bara kosta cirka 4,5 miljard kronor per år, och med något ytterligare tiotal miljarder skulle man kunna ge pensionärerna en anständig ålderdom. Politikerna har dock valt att prioritera annat som ligger de närmare om hjärtat, såsom massiva kulturbidrag, föreningsstöd till religiösa samfund, genusdagis, presstöd, lönesubsidier, integrationsåtgärder och naturligtvis flyktinginvandring”, skriver Sanandaji på Facebook.

— Jag har aldrig hört om någon medlem som äter kattmat utan snarare att man inte har råd att göra de saker man vill som att köpa presentera till barnbarnen eller inte har råd att köpa en tågbiljett för att åka och hälsa på dem och att man inte har råd att träffa vänner, säger Anna Eriksson, så kallad pensionsexpert i SPF Seniorerna.

”Samtidigt är stora delar av godtrogna som litar på systemet grundlurade av propaganda om hur fantastiskt allt går. Den övre medelklassen och de som har tillgångar i form av egnahem kommer att klara sig, men många kommer sent omsider upptäcka att de får en fattigare ålderdom än de hade räknat med”, skriver Sanandaji.

Källor:
Tino Sanandaji
Svenska pensionärer är fattigast i Norden


  • Publicerad:
    2018-04-09 19:45