Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Den moderna gymkulturens svenske anfader

”Jag skall taga bort det öfverflödiga fettet, fördrifva bleksoten…” Ett av hans gym följde Titanic till botten.